Select a community to browse its collections.

 • Suppleringsplanting og hjelpekultur etter kultur- og naturforyngelse: Effekter på tilvekst og karbonopptak 

  Hanssen, Kjersti Holt; Sevillano, Ignacio; Fløistad, Inger; Granhus, Aksel (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
  Landbruks- og Matdepartementet ga sommeren 2023 NIBIO i oppdrag å utrede effekter av suppleringsplanting med henblikk på potensialet for «karbon-fangst» og klimabidrag. Oppdraget omfattet en evaluering av følgende tiltak: ...
 • Høy fosforstatus på grasarealer – hva er responsen for fosforgjødsel? 

  Kristoffersen, Annbjørg Øverli; Øgaard, Anne Falk (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
  Denne rapporten presenterer resultater fra et prosjekt som hadde til formål å øke kunnskapen om effekten av å utelate fosfor på grasarealer med meget høye P-AL-verdier etter langvarig gjødsling med ulike typer husdyrgjødsel. ...
 • Økologisk produksjon av høstraps 

  Frøseth, Randi Berland; Abrahamsen, Unni; Adler, Steffen Andreas; Evju, Ingvild; Grieu, Chloé; Rostad, Bjørn Inge; Waalen, Wendy (Journal article, 2024)
  Rapsfrø er etterspurt råvare til proteinfôr og olje til mat. Høstraps egner seg godt i vekstskifte med korn og åkervekster, men trenger lang veksttid. Eng som forgrøde gir størst mulighet for tidlig etablering. Med sine ...
 • Konkurranse mellom grasarter og blomstrende urter i langgraseng og blomstereng fra såing og fire år fram i tid 

  Moen, Victoria Stornes; Sundsdal, Kristine; Aamlid, Trygve; Svalheim, Ellen; Hanslin, Hans Martin (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
  Tilrettelegging for blomsterrike arealer i hverdagslandskapet er viktig for å sikre mat og habitat til de pollinerende insektene. Et viktig spørsmål ved etablering av blomstereng er om blomsterfrø bør sås alene eller sammen ...
 • Nøkkeltall 2023 fra Norsk genressurssenter 

  Nilsen, Linn Borgen; Svartedal, Nina; Spongsveen, Oda Otilie Holltrø; Frøiland, Christopher; Holene, Anna Caroline (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
  Rapporten gir oversikt over status for bevaringsverdige husdyr, skogtrær og kulturplanter i Norge for året 2023. Sentrale begreper i genressursarbeidet for husdyr, planter og skogtrær er definert og forklart.

View more