Velg et delarkiv for å bla i samlingene

 • Skjøtselsplan for Spornes, Raet nasjonalpark, Arendal kommune, Aust-Agder 

  Svalheim, Ellen; Kjølberg Knutsen, Geir; Sundsdal, Kristine (NIBIO rapport;6(36) 2020, Research report, 2020-03)
  Utarbeidelse av skjøtselsplanen for Spornes i Raet nasjonalpark, Arendal kommune er utført på oppdrag fra Raet nasjonalparkstyre. Innen skjøtselsplanområdet er det pr mars 2020 totalt registrert 4 rødlista karplanter, en ...
 • Experimental warming and precipitation reduction affect the biomass of microbial communities in a Sphagnum peatland 

  Basinska, Anna M.; Reczuga, Monika K.; Gabka, Maciej; Strozecki, Marcin; Lucow, Dominika; Samson, Mateusz; Urbaniak, Marek; Lesny, Jacek; Chojnicki, Bogdan H.; Gilbert, Daniel; Sobczynski, Tadeusz; Olejnik, Janusz; Silvennoinen, Hanna Marika; Juszczak, Radoslaw; Lamentowicz, Mariusz (Peer reviewed; Journal article, 2020-02-15)
  Due to their unique flora, hydrology and environmental characteristics, peatlands are precious and specific habitats for microorganisms and microscopic animals. Their microbial network structure and their biomass are crucial ...
 • Granbarkbillen. Registrering av bestandsstørrelsene i 2020 

  Økland, Bjørn; Beachell, Andreas Myki (NIBIO rapport;6(129) 2020, Research report, 2020-10)
  Nivået av stor granbarkbille i Sør-Norge er nå 49 % av hva det var ved slutten av barkbilleutbruddet på 1970-tallet. De fleste fylkene eller delfylkene har en økning i fangstene av stor granbarkbille per felle fra 2019 til ...
 • Vurdering av toppdekket og etablert vegetasjonsdekket i kantsone på avsluttet deponi – Spillhaug, 2020 

  Bergersen, Ove (NIBIO rapport;6(128) 2020, Research report, 2020-10)
  Det ble under befaring i juni 2020 observert ingen synlige åpne områder i toppdekket hvor evt. gass lekker ut. Ingen sulfid lukt som tegn på deponigass lekkasje ble påvist. Vegetasjonen hadde etablert seg enda mer tydedelig ...
 • Mye jord der folk flest bo 

  Aune-Lundberg, Linda; Ulfeng, Hege (NIBIO-POP;6(39)2020, Journal article, 2020-10)
  «Mye av den beste jorda i Norge ligger i og rundt byer og tettsteder». Denne påstanden har blitt gjentatt utallige ganger. Likevel har ingen visst hvor mye av jordbruksarealet som faktisk ligger tettstedsnært. Nå har NIBIO ...

Vis flere