Select a community to browse its collections.

 • Arealressurskart AR5, AR50, AR250, CLC 

  Vaaje-Kolstad, Tove (Brosjyre fra Skog og landskap;2/2011, Others, 2011)
 • Effekt og utforming av kantsoner mot vann i distrikt med høy husdyrtetthet 

  Blankenberg, Anne-Grete Buseth; Øgaard, Anne Falk; Krzeminska, Dominika (NIBIO-rapport;8(99) 2022, Research report, 2022-06)
  Avrenning fra jordbruk er en av kildene til næringsstoff i vassdrag i Rogaland. Det er viktig å redusere avrenning fra jordbruksareal for å nå miljømålet i vannforskriften om god økologisk tilstand (godt økologisk potensiale ...
 • Grovfôravlinger i Norge. En gjennomgang av datakilder 

  Bakken, Anne Kjersti; Steinshamn, Håvard (NIBIO-rapport;8(91) 2022, Research report, 2022-06)
  I rapporten listes og drøftes datakilder som viser hvor store grovfôravlinger som høstes i Norge. Målet med gjennomgangen var å se om det finnes tallgrunnlag som gir et sikkert og presist anslag for praksisavlingene i ulike ...
 • Økt kunnskap om karbonlagring og klimatilpasning i byggesonen: Nye temakart for arealplanlegging i Oslo kommune 

  Mathiesen, Henrik Forsberg; Bjørkelo, Knut; Aune-Lundberg, Linda; Borch, Hans Olaf; Borchsenius, Bjørn; Dramstad, Wenche; Frydenlund, Jostein; Hanslin, Hans Martin; Hobrak, Katharina Therese; Mohr, Christian Wilhelm; Mæhlum, Trond; Pedersen, Christian; Søgaard, Gunnhild (NIBIO-rapport;8(71) 2022, Research report, 2022-06)
  The municipality of Oslo have assigned NIBIO for the provision of a series of thematic maps on climate gas emissions and climate adaption capabilities from land cover and land use in conjunction with land use planning. ...
 • Sårbare norske husdyrraser - storfe 

  Sæther, Nina; Rehnberg, Anna Caroline (Brosjyre fra Skog og landskap;1/2011, Others, 2011)

View more