• Kystlynghei i Froan. Vegetasjon, beite og skjøtsel av kulturlandskap 

   Bryn, Anders (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;15/2008, Research report, 2008)
   Norsk institutt for skog og landskap har utført ressurskartlegging i utmark i Froan. Arbeidet inngår som en del av et større forskningsprosjekt: ”Bruk av scenarier som verktøy for dialog, næringsutvikling og forvaltning i ...
  • Vegetasjon, skog og biologisk mangfold i Evenes, Narvik og Tjeldsund. Ressurskartlegging i Ofoten 

   Bryn, Anders; Haugen, Finn-Arne; Angeloff, Michael (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;05/2007, Research report, 2007)
   Norsk institutt for skog og landskap har utført ressursregistreringer i utmark i Evenes, Narvik og Tjeldsund kommuner. Dette omfatter skoglige registreringer i plantefelt og produktiv skog, samt inndeling av bjørkeskogen ...