• Evaluering av RMP-2006. Kulturlandskapstiltak 

      Puschmann, Oskar; Reid, Svein Johan; Lågbu, Roar (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;02/2008, Research report, 2008)
      Denne evalueringen av kulturlandskapstiltakene i Regionale Miljøprogram (RMP) er utført på oppdrag fra Statens landbruksforvaltning (SLF). Rapporten er en evaluering av RMPs organisering med hensyn på kulturlandskapstiltak. ...