• Vegetasjon og beite i Setesdal Vesthei 

   Rekdal, Yngve; Angeloff, Michael (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;08/2007, Research report, 2007-02)
   På oppdrag frå Stasskog SF, Forvaltningssekretariatet SVR og kommunane Bykle, Sirdal og Valle har Norsk inst. for skog og landskap utført ei beitegransking for delar av beiteområdet til Jæren smalelag i Setesdal vesthei. ...
  • Vegetasjon og beite på Hardangervidda 

   Rekdal, Yngve; Angeloff, Michael; Hofsten, Johnny (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;11/2009, Research report, 2009)
   På oppdrag frå prosjektet ”Ecological effects of sheep grazing and the economy of sustainable husbandry in alpine habitats” (NFR, program ”Landskap i endring”) har Norsk inst. for skog og landskap utført ei beitegransking ...