• Bioenergiprosjektet i Akershus og Østfold -Brukerundersøkelse 

   Gjølsjø, Simen; Wilhelmsen, Gunnar (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;10/2010, Research report, 2010)
  • Energipotensialet fra skogen i Norge 

   Gjølsjø, Simen; Hobbelstad, Kåre (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;09/2009, Research report, 2009)
   Denne oppdragsrapporten er utarbeidet for å få en oversikt over energipotensialet fra skogen i Norge. Grunnlaget for dataene er Landskogtakseringens materiale samt Marklunds funksjoner for beregning av greiner, topper og stubber.
  • Utkjøring av ukomprimert heltrebiomasse fra vegkantrydding 

   Belbo, Helmer; Kjøstelsen, Leif (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;19/2009, Research report, 2009)
   I denne rapporten redegjøres for et mindre studie av produktiviteten ved uttransport av ukomprimert vegkantvirke som er tenkt benyttet som biobrensel. Tre forskjellige maskiner har blitt studert; tømmerbil, lassbærer og ...