Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRekdal, Yngve
dc.date.accessioned2017-04-05T10:43:22Z
dc.date.available2017-04-05T10:43:22Z
dc.date.created2015-01-23T13:56:14Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-82-311-1005-7
dc.identifier.issn1841-7933
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2436837
dc.description.abstractVegetasjonskart gjev eit bilete av den mosaikken av vegetasjonstypar som det naturlege plantedekket består av. Ein vegetasjonstype er ei karakteristisk samling planteartar som vil gå att på lokalitetar med like veksetilhøve. Ei oversikt over utbreiinga av vegetasjonstypar gjev oss på denne måten informasjon også om variasjonen i økologiske faktorar (klima, næring og vatn i jorda, snødekke og kulturpåverknad) i eit område. I tillegg kan kvar vegetasjonstype tilleggast eigenskapar med omsyn til ulik ressursutnytting og bruk (beite, slitestyrke for ferdsel, artsmangfald m.m.). I Nørdalen i Os kommune i Hedmark, er det laga vegetasjonskart for eit område på 298 km². Kartlegginga er utført på oppdrag frå Os kommune. Viktigaste målsettinga er å lage eit grunnlag for planlegging av beitebruk og landskapsskjøtsel i området. Kartlegginga er gjort etter Skog og landskap sin instruks for vegetasjonskartlegging i M 1:20 000 - 50 000. Det er framstilt vegetasjonskart og avleia temakart for sauebeite, storfebeite og naturtypar...nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherNorsk institutt for skog og landskapnb_NO
dc.relation.ispartofRapport fra skog og landskap
dc.relation.ispartofseriesRapport fra skog og landskap;
dc.relation.urihttp://www.skogoglandskap.no/filearchive/rapport_02-2015_vegetasjon_og_beite_i_nordalen.pdf
dc.subjectVegetasjonskartleggingnb_NO
dc.subjectRessurskartleggingnb_NO
dc.subjectutmarksbeitenb_NO
dc.subjectVegetation mappingnb_NO
dc.subjectLand resourcesnb_NO
dc.subjectOutfieldnb_NO
dc.titleVegetasjon og beite i Nørdalen. Rapport frå vegetasjonskartlegging i Os kommunenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910::Naturressursforvaltning: 914nb_NO
dc.source.pagenumber65nb_NO
dc.source.journalRapport fra skog og landskapnb_NO
dc.source.issue02nb_NO
dc.identifier.cristin1205868
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel