• Bark in feed - for improved feed utilization and animal health 

   Steinshamn, Håvard (Bioforsk FOKUS;, Research report, 2014)
   Condensed tannins (CT) in the diet of ruminants may reduce feed intake and digestibility, and thereby production. However, dietary CT may increase protein utilization, reduce enteric methane loss and reduce gastrointestinal ...
  • Beiting med sau - effekter på biomangfold 

   Wehn, Sølvi (Bioforsk FOKUS;10(2), Chapter, 2015)
  • Bekjemping av grasugras med Axial i bladfaksfrøeng 

   Tørresen, Kirsten; Aamlid, Trygve; Vaaland, Silja (Bioforsk FOKUS;8(1) 2013, Chapter, 2013)
  • Bioforsk-konferansen 2009. Mat, vann og klima 

   Fløistad, Erling; Munthe, Kari (Bioforsk FOKUS;4(2) 2009, Book, 2009)
   Bioforsk-konferansen 2009 arrangeres på Rica Park Hotell Sandefjord 4. og 5. februar 2009. Denne boka inneholder sammendrag av 113 av totalt 125 foredrag som blir holdt under konferansen, pluss 12 av 18 vitenskaplige ...
  • Bioforsk-konferansen 2010 

   Fløistad, Erling; Munthe, Kari (Bioforsk FOKUS;5(2) 2010, Book, 2010)
  • Bioforsk-konferansen 2011 

   Fløistad, Erling; Munthe, Kari (Bioforsk FOKUS;6(2) 2011, Research report, 2011)
  • Bioforsk-konferansen 2012. Sammendrag og presentasjoner 

   Fløistad, Erling; Günther, Morten (Bioforsk FOKUS;7(2) 2012, Research report, 2012)
   Denne boka inneholder sammendrag av 78 av de 105 foredragene som blir holdt under konferansen pluss 43 av 52 vitenskapelige plakater som presenteres.
  • Bioforsk-konferansen 2013. Sammendrag av presentasjoner 

   Fløistad, Erling; Günther, Morten (Bioforsk FOKUS;8(2) 2013, Book, 2013)
   Denne boka inneholder sammendrag av 118 av de 134 foredragene som blir holdt under konferansen pluss 30 av 39 vitenskapelige plakater som presenteres.
  • Bioforsk-konferansen 2014. Sammendrag og presentasjoner 

   Fløistad, Erling; Günther, Morten (Bioforsk FOKUS;, Research report, 2014)
   Denne boka inneholder sammendrag av 81 av de 88 foredragene som blir holdt under konferansen pluss 31 av 54 vitenskapelige plakater som presenteres. I boka er sammendragene gruppert sesjonsvis på samme måte som i ...
  • Bioforsk-konferansen 2015. Sammendrag av presentasjoner og plakater 

   Fløistad, Erling; Günther, Morten (Bioforsk FOKUS;, Research report, 2015)
   Denne boka inneholder sammendrag av 80 av de 90 foredragene som blir holdt under Bioforsk-konferansen. I tillegg presenteres sammendrag av 36 vitenskapelige plakater. I boka er sammendragene gruppert sesjonsvis på samme ...
  • Biologisk nitrogenbinding - belgvekster som kilde til nitrogen 

   Serikstad, Grete Lene; Hansen, Sissel; de Boer, Anne (Bioforsk FOKUS;8(3) 2013, Research report, 2013)
   Erteblomstfamilien omfatter viktige jordbruksplanter både til fôr (kløver, luserne) og mat (erter, bønner, linser). Erteplanter eller belgvekster har den unike egenskapen at de ved hjelp av bakterier i knoller på røttene ...
  • Bringebærdyrking i økologisk landbruk 

   Nes, Arnfinn; Takle, Torbjørn; Serikstad, Grete Lene (Bioforsk FOKUS;, Research report, 2012)
   Bringebærdyrking har hatt kraftig framgang i Noreg siste åra og er nest etter jordbær den viktigaste bærveksten. Den økologiske produksjonen utgjer som for bærartene elles enno ein svært liten del. Men mange forbrukarar ...
  • Bruk av plantevernmidler. Sprøyteteknikk i veksthus 

   Bjugstad, Nils; Sundbye, Anette; Toppe, Brita (Bioforsk FOKUS;4(5) 2009, Research report, 2009)
   Boka "Håndtering og bruk av plantevernmidler - Grunnbok" (Tun Forlag 2006) gir basiskunnskaper om riktig bruk og håndtering av plantevernmidler. Den legger vekt på integrert plantevern, riktig bruk av plantevernmidler, ...
  • Bærekraftig landbruk. Utfordringer, muligheter og kunnskapsbehov 

   Korsæth, Audun (Bioforsk FOKUS;5(3) 2010, Research report, 2010)
   Bioforsk har som viktig formål å utvikle og formidle kunnskap og innsikt som kan bidra til å fremme en mest mulig bærekraftig utvikling i norsk landbruk. ”Mest mulig” er en viktig presisering, fordi det knapt vil være mulig ...
  • Delgjødslingsstrategi i rug 

   Molteberg, Bjørn; Hoel, Bernt; Tandsæther, Hans (Bioforsk FOKUS;3(5) 2008, Research report, 2008)
   Delt gjødsling er vanlig i rug for å gi optimal avling og kvalitet. Forsøk har vist at rug er relativt fleksibel med hensyn til egnet delgjødslingstidspunkt (begynnende stråstrekning eller flaggbladutvikling) og at det er ...
  • Delt gjødsling til bygg og havre 

   Hoel, Bernt (Bioforsk FOKUS;2(8) 2007, Research report, 2007)
   I årene 2003-2005 ble det gjennomført forsøk med gjødslingstrategier til bygg (30 felt) og havre (16 felt) på Østlandet og i Midt-Norge. Med riktig valg av delgjødslingsstrategi, viser resultatene at en ofte kan oppnå en ...
  • Development of the SnowFrost model for the simulation of snow fall and soil frost 

   Thorsen, Stig Morten; Haugen, Lars Egil (Bioforsk FOKUS;2(9) 2007, Research report, 2007)
   In the process of studying how climatic changes will influence important forage crops at high latitudes, van Oijen et al. (2005) developed a plant model for two grass species, timothy (Phleum pratense L.) and perennial ...
  • Din gård - mange muligheter. Arktisk landbruk 2009 

   Naumann, Ulrike; Finnes, Odd; Haugland, Espen (Bioforsk FOKUS;4(6) 2009, Research report, 2009)
   Konferansen Arktisk Landbruk 2009 ble arrangert 16. – 17. april i Tromsø, som den femte i rekken av konferanser for landbruket i nord og Barentsregionen. Nytt av året er samarbeidet med Nordnorsk landbruksrådgiving, Troms ...
  • Dyrkingsbetingelser for Lemna minor. Rapport fra dyrkingsforsøk med andemat i veksthus 

   Langerud, Anne; Wikdahl, Randi (Bioforsk FOKUS;7(3) 2012, Research report, 2012)
   Det ser ut til at en kan dyrke andemat i næringsløsninger med samme sammensetning som de en vanligvis bruker til veksthuskulturer. En nitrogenkonsentrasjon på 40-50 ppm ga bedre resultat enn høgere og lågere konsentrasjoner. ...
  • Dyrkingsforsøk med luserne og raudkløver 

   Lunnan, Tor; Stürite, Ievina (Bioforsk FOKUS;, Research report, 2015)
   Kløver og luserne har interesse i engdyrkinga på grunn av biologisk N-fiksering, høgt proteininnhald og lågt fiberinnhald. Nye norske sortar av luserne har betre overvintringseigenskapar enn utanlandske sortar og kan utvide ...