Recent Submissions

 • The 8th International symposium on Plum and Prune. Breeding 

  Vangdal, Eivind (Grønn kunnskap e;8(112C) 2004, Research report, 2004)
 • Driftsformer og skjøtsel i utvikling av landbrukets kulturlandskap. Landskapspleie med beitedyr 

  Rosef, Line (Grønn kunnskap e;8(121) 2004, Research report, 2004)
  Det biologiske mangfoldet økte svakt etter fire år med beite, men svært få av artene som økte i mengde var arter som indikerte ingen bruk av gjødsel og sen slått og/eller beite. Dette tyder på at det er vanskelig å restaurere ...
 • The 8th International symposium on Plum and Prune. Plant protection and ecological production 

  Vangdal, Eivind (Grønn kunnskap e;8(112I) 2004, Research report, 2004)
 • The 8th International symposium on Plum and Prune. Propagation and growing techniques 

  Vangdal, Eivind (Grønn kunnskap e;8(112F) 2004, Research report, 2004)
 • Resultater av offisiell verdiprøving i fôrvekster 2002. A) Sorter som er ferdig testet 

  Molteberg, Bjørn; Enger, Frank (Grønn kunnskap;7(11) 2003, Research report, 2003-07)
  Dette er en forvaltningsoppgave som gjennomføres på oppdrag fra Statens landbrukstilsyn (Landbrukstilsynet). Målet er å framskaffe resultater for godkjenning av nye sorter for opptak på norsk sortsliste. Prøvingen er ...
 • Virussjukdommer i potet 

  Munthe, Tor (Grønn kunnskap e;7(131) 2003, Research report, 2003)
  Potet er sterkt utsatt for virussjukdommer. Det er særlig to grunner til dette: 1. Potet er mottakelig for flere ulike virus enn de fleste andre planteslag. 2. De fleste plantevirus sprer seg systemisk til alle deler ...
 • Hvor kan urtedyrkerne få veiledning? 

  Dragland, Steinar (Grønn kunnskap e;8(120G) 2004, Research report, 2004)
  Artikkelen er skrevet som bakgrunn for innlegg på Nordisk konferanse om produksjon, foredling og salg av urter, Hamar, 23.-24. aug. 2004
 • Resultater av offisiell verdiprøving i fôrvekster 2002. B) Sorter som ikke er ferdig testet 

  Molteberg, Bjørn; Enger, Frank (Grønn kunnskap;7(12) 2003, Research report, 2003-07)
  Dette er en forvaltningsoppgave som gjennomføres på oppdrag fra Statens landbrukstilsyn (Landbrukstilsynet). Målet er å framskaffe resultater for godkjenning av nye sorter for opptak på norsk sortsliste. Prøvingen er ...
 • Resultater av offisiell verdiprøving i fôrvekster 2003. B. Sorter som ikke er ferdig testet 

  Molteberg, Bjørn; Enger, Frank (Grønn kunnskap e;8(125) 2004, Research report, 2004)
  Dette er en forvaltningsoppgave som gjennomføres på oppdrag fra Mattilsynet (tidligere Landbrukstilsynet) ( www.mattilsynet.no ). Målet er å framskaffe resultater for godkjenning av nye sorter for opptak på norsk sortsliste. ...
 • Humledyrking var påbudt ved lov - nå har Nordisk Genbank tatt vare på mangfoldet 

  Dragland, Steinar (Grønn kunnskap e;8(108) 2004, Research report, 2004)
  Humleplanten var tidligere en viktig vekst i norsk landbruk. Den ble brukt i forbindelse med ølbrygging og tekstilproduksjon, og som prydplante. For om lag 200 år siden minket interessen, og nå finnes humlen nesten bare ...
 • Nematodeproblem og jordtrøtthet i frukt 

  Hammeraas, Bonsak (Grønn kunnskap e;8(103) 2004, Research report, 2004)
  Nematoder er en av flere faktorer under benevnelsen jordtrøtthet. I Norge finnes det i dag ikke godkjente kjemiske plantevernmidler til bekjempelse av nematoder. Bruk av biologiske metoder kan være en løsning. Innen ...
 • Bladnematoder i jordbær (Aphelenchoides spp.) 

  Salinas, Solveig Haukeland (Grønn kunnskap e;7(105) 2003, Research report, 2003)
  I Norge har vi to viktige arter bladnematoder som skader jordbær: Aphelenchoides fragariae og A. blastophthorus. Sistnevnte forekommer naturlig på en rekke ugrasarter, og er særlig godt utbredt på Vestlandet og i Nord-Norge. ...
 • Bladlus på korn 

  Andersen, Arild (Grønn kunnskap e;7(104) 2003, Research report, 2003)
  Artikkelen beskriver utseende, biologi, arter, utbredelse, naturlige fiender og kjemisk bekjemlpelse av de økonomisk viktige bladlusene på korn i Norge. Artikkelen er en revidert utgave av Småskrift 10/92.
 • Rotsårnematoder på potet 

  Hammeraas, Bonsak (Grønn kunnskap e;7(119) 2003, Research report, 2003)
  For første gang i Norge er det påvist skade av såkalt rotsårmematoder på potet. Foreløpig er det påvist betydelig skade på to potetfelt i henholdsvis Eidskog og Grue. Planteforsk, Plantevernet går derfor ut med en generell ...
 • Resultater av offisiell verdiprøving i gras til grøntanlegg 1999-2002. Totalsammendrag for hele forsøksperioden 

  Molteberg, Bjørn; Enger, Frank (Grønn kunnskap;7(13) 2003, Research report, 2003-10)
  Dette er en forvaltningsoppgave som gjennomføres på oppdrag fra Statens landbrukstilsyn (Landbrukstilsynet). Målet er å framskaffe resultater for godkjenning av nye sorter for opptak på norsk sortsliste. Verdiprøvingen ...
 • Polyfage predatorer i jordbruksområder 

  Andersen, Arild (Grønn kunnskap e;7(114) 2003, Research report, 2003)
  Mange insektgrupper inneholder rovdyr som er nyttige i jordbruksområder ved å spise skadedyr. Mest kjent er vel marihøner, som er spesialister på å spise bladlus. De er fargerike og dagaktive, noe som gjør at vi lett blir ...
 • God dyrkingspraksis for hagesalat i veksthus- og frilandsdyrking med sikte på redusert nitratinnhold 

  Dragland, Steinar (Grønn kunnskap e;7(133) 2003, Research report, 2003)
  I 1997 vedtok EU en forordning som setter maksimalgrenser for konsentrasjon (her referert til som innhold) av nitrat i salat. Forordningen gjelder fra 17.9.1998, - også for Norge. Det er dyrkeren som er ansvarlig for at ...
 • Nematoder som nyttedyr i jordbærproduksjon 

  Salinas, Solveig Haukeland (Grønn kunnskap e;7(128) 2003, Research report, 2003)
  Nyttenematoder (insektpatogene nematoder: Steinernema og Heterorhabditis) kan brukes til mikrobiologisk bekjempelse av insektskadedyr. I dag finnes nematodene på markedet og brukes mest mot hærmygg i veksthus. I Norge er ...
 • Lavdosepraparat godkjent mot ugras i grasmark 

  Skuterud, Rolf (Grønn kunnskap e;7(112) 2003, Research report, 2003)
  Lavdosepreparatene Gratil WG 75 og Harmony DF 75 er nå godkjent mot ugras i grasmark. Disse preparatene har sin styrke først og fremst mot høymole, og ved at de i stor grad skåner kløveren. Sammenlignet med dagens godkjente ...
 • Sortsvalg i artar av urter for produksjon av te og krydder 

  Børtnes, Gunnhild (Grønn kunnskap e;8(120C) 2004, Research report, 2004)
  Artikkelen er skrevet som bakgrunn for innlegg på Nordisk konferanse om produksjon, foredling og salg av urter, Hamar, 23.-24. aug. 2004

View more