Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGranhus, Aksel
dc.contributor.authorEriksen, Rune
dc.contributor.authorMoum, Svein Ola
dc.date.accessioned2017-06-01T13:04:00Z
dc.date.available2017-06-01T13:04:00Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2444143
dc.description.abstractI denne rapporten presenteres resultatene fra resultatkontrollen i 2013, som omfatter resultatkontrollen for foryngelse, kontroll av skogsveger og kontroll av skogbruksplaner. Resultatene fra resultatkontrollen for foryngelse er basert på 1 040 foryngelsesfelt. Andelen der foryngelsesmetoden var planting var i 2013 på 60,0 %, en økning i forhold til nivået de siste årene. Andelen som er tilrettelagt for naturlig foryngelse har gått tilsvarende ned og omfattet i 2013 21,8 % av det totale foryngelsesarealet. Kombinasjon av planting og naturlig foryngelse ble anvendt på 6,7 % av det kontrollerte arealet, mens såing ble anvendt på 0,3 prosent. Arealer der det ikke var gjennomført tiltak for å legge til rette for foryngelse utgjorde 11,1 % av det kontrollerte foryngelsesarealet. Dette er samme omfang som i 2012, og kontrollen i 2013 synes dermed å bekrefte en positiv tendens fra de seneste årene, ved at andelen av foryngelsesarealet som ikke er tilplantet eller tilrettelagt for naturlig foryngelse, er blitt noe mindre. Det er foretatt resultatkontroll av 469 veganlegg i 2013, hvorav 461 anlegg ble godkjent samme år. Den tekniske og landskapsmessige standarden på ferdigstilte anlegg har over lang tid vært god, og dette er også hovedbildet i 2013. Kontroll av skogbruksplanprosjekter omfattet i 2013 15 godkjente og avsluttede takstprosjekter, hvorav 13 med MiS-registreringer og to med MiS etterregistreringer. Takstene omfatter et areal på 1,9 millioner dekar fordelt på 3 729 eiendommer, med en gjennomsnittskostnad på 14,3 kroner per dekar. Til sammen utgjør miljøfigurer fra MiS-registreringer i de avsluttede prosjektene et areal på 75 295 dekar.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for skog og landskapnb_NO
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport fra Skog og landskap;2014-08
dc.subjectresultatkontrollnb_NO
dc.subjectforyngelsenb_NO
dc.subjectskogsvegernb_NO
dc.subjectskogbruksplanernb_NO
dc.titleResultatkontroll skogbruk/miljø. Rapport 2013nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900::Landbruksfag: 910::Skogbruk: 915nb_NO
dc.source.pagenumber28nb_NO
dc.source.issue08nb_NO
dc.identifier.cristin1187541
dc.relation.projectSkog og landskap: 342101nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel