Show simple item record

dc.contributor.authorLunnan, Tor
dc.contributor.authorRivedal, Synnøve
dc.contributor.authorStürite, Ievina
dc.date.accessioned2017-06-07T10:17:41Z
dc.date.available2017-06-07T10:17:41Z
dc.date.created2017-06-07T10:24:19Z
dc.date.issued2017-06-07
dc.identifier.isbn978-82-17-01873-5
dc.identifier.issn2464-1162
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2444538
dc.description.abstractVekta på traktorar og utstyr har auka mykje sidan eldre feltforsøk med jordpakking i eng vart utført i Noreg. Vi har undersøkt korleis køyring med dagens traktorar påverkar jordfysiske forhold, avling, plantesetnad og fôrkvalitet av rein graseng og kløverblanda eng i ein forsøksserie på tre einingar i NIBIO, på Tjøtta i Nordland, på Fureneset i Sunnfjord og på Løken i Valdres. Traktorkøyring gav stor avlingsnedgang (20 %) på siltjord i Valdres, medan nedgangen var meir moderat (6 %) på siltig sandjord på Fureneset og det var ingen avlingseffekt på sandjord med god luftveksling på Tjøtta. Det var små forskjellar mellom bruk av lett eller tung traktor, og resultata viser at ein i størst mogleg grad bør unngå køyring under våte forhold på jord som er utsett for pakkingsskade. Køyring på siltjord førte til endringar i den botaniske samansetnaden i enga ved at raudkløver og tofrøblada ugras gjekk tilbake og kvitkløver og grasugras gjekk fram. Køyring på siltjord reduserte også opptak og fiksering av nitrogen. Bruk av kløver i frøblandinga gav stor positiv effekt på avling, protein- og mineralinnhald og gav lågare fiberinnhald i fôret. Bruk av 6 kg N i mineralgjødsel etter førsteslått gav god avlingseffekt, men reduserte kløverinnhald og biologisk nitrogenfiksering. Sterkare nitrogengjødsling og bruk av kløver endra grasbestanden i enga i retning av meir timotei og mindre engsvingel. Auke i såmengda av kløver frå 15 % til 30 % på vektbasis gav små utslag på avling og botanisk samansetjing, men auka Nfikseringa med 0,5 kg per dekar og år.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherNIBIOnb_NO
dc.relation.ispartofNIBIO Rapport
dc.relation.ispartofseriesNIBIO RAPPORT;3(81) 2017
dc.subjectKvalitetnb_NO
dc.subjectJordpakkingnb_NO
dc.subjectSoil compactionnb_NO
dc.titleEffektar av traktorkøyring, gjødsling og frøblanding på avling, botanisk samansetjing, fôrkvalitet, nitrogenopptak og nitrogenfiksering i engnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Planteforedling, hagebruk, plantevern, plantepatologi: 911nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Plant breeding, horticulture, plant protection, plant pathology: 911nb_NO
dc.source.pagenumber28nb_NO
dc.source.volume3nb_NO
dc.source.issue81nb_NO
dc.identifier.cristin1474431
dc.relation.projectNIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi: 4210136nb_NO
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record