• Temperaturendringer, plantevekst og avrenning 

      Bechmann, Marianne; Eggestad, Hans (NIBIO POP;2(2) 2016, Others, 2016-01)
      Globale klimaendringer vil ifølge nasjonale nedskalerte klimascenarioer føre til at årsmiddeltemperaturen i Norge kan stige med 2,7 °C fra perioden 1971-2000 til perioden 2071-2100, mest i vintermånedene og minst om sommeren ...