Show simple item record

dc.contributor.authorKlakegg, Ove Mindor
dc.contributor.authorMjaavatten, Elling
dc.coverage.spatialNorge, Telemark, Tokke, Haugehåtveitnb_NO
dc.date.accessioned2018-08-09T09:38:38Z
dc.date.available2018-08-09T09:38:38Z
dc.date.created2018-08-08T14:12:53Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2508179
dc.description.abstractNorsk Institutt for Skog og Landskap har etter oppdrag for Tove Bringsvær, Bø ajourført markslag og kartlagt jordsmonnet på dyrka mark på garden Haugehåtveit nedre i Tokke kommune. Jordsmonn og markslag er kartlagt etter gjeldande instruksar og etter gjeldande retningsliner for partsnøytral informasjon frå instituttet. Markslaget blei først kartlagt i 1971, og seinare ajourført basert på fotografering frå 1999. Siste ajourføring skjedde etter feltkontroll 20.-21. mai 2007. Då blei også jordbruksarealet jordsmonnkartlagt. Feltkontrollen førte til endra markslag for tre areal på grunn av omfanget av gjengroing (Figur 2-1, Figur 2-4, Figur 2-6). Den dyrka marka består av djup morenejord dominert av grushaldig siltig mellomsand. Stein- og blokkinnhaldet i øvre ½ meter er vurdert til 5-10m3 per dekar og hellingsgraden varierer mellom 10 - 20%. Klimaforholda er viktigaste begrensande faktor for jordbruksproduksjon. Delar av arealet treng grøfting. Gardskartet viser eit totalareal på 414,9 dekar. Av dette er 25,8 dekar fulldyrka, lettbrukt jord, 367,2 dekar skog med middels bonitet og 10,3 dekar skog med høg bonitet.nb_NO
dc.description.abstractMarkslag og jordsmonn på Haugehåtveit nedre, 833-97/10, i Tokke kommune, Telemarknb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherNorsk institutt for skog og landskapnb_NO
dc.relation.ispartofOppdragsrapport fra Skog og Landskap
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport fra Skog og landskap;12/07
dc.subjectJordsmonnnb_NO
dc.subjectSoilnb_NO
dc.titleMarkslag og jordsmonn på Haugehåtveit nedre, 833-97/10, i Tokke kommune, Telemarknb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Naturressursforvaltning: 914nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Natural resource management: 914nb_NO
dc.source.pagenumber10nb_NO
dc.source.issue12/07nb_NO
dc.identifier.cristin1600489
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record