Show simple item record

dc.contributor.authorBär, Annette
dc.contributor.authorCarlsen, Thomas
dc.date.accessioned2018-11-22T12:02:14Z
dc.date.available2018-11-22T12:02:14Z
dc.date.created2018-11-19T09:23:44Z
dc.date.issued2018-11
dc.identifier.isbn978-82-17-02196-4
dc.identifier.issn2464-1162
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2574370
dc.description.abstractPå Omnøya er det registrert verdifulle lokaliteter av slåttemark, naturbeitemark og strandeng. Slåttemark er sterkt trua ifølge Norsk rødliste for naturtyper, og har fått status som Utvalgt naturtype (UN) med egen tilskuddsordning. NIBIO på Tjøtta tok i 2018 på seg ansvaret å revidere skjøtselsplanen for Omnøya. Skjøtselsplanprosessen har bestått i revidering av lokalitetsavgrensningen, vurdering av tilstand og registrering av artsmangfoldet. Slåttemarkslokaliteten på ca. 20 daa ble verdisatt til B, naturbeitemark på 150 daa er verdisatt til A og strandenga på 19 daa ble registrert med verdi B. Skjøtselstiltakene foreslås endret i deler av arealene for å rendyrke skjøtselsregime og kvalitetene knyttet til naturtypene. Skjøtselsplanen er utarbeid i tett samarbeid med grunneier/bruker.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNIBIOnb_NO
dc.relation.ispartofNIBIO Rapport
dc.relation.ispartofseriesNIBIO Rapport;4(135) 2018
dc.subjectSkjøtselnb_NO
dc.subjectCarenb_NO
dc.subjectStrandengnb_NO
dc.subjectBeach meadowsnb_NO
dc.subjectKulturlandskapnb_NO
dc.subjectCultural landscapesnb_NO
dc.titleSkjøtselsplan for Omnøya i Vega kommune, Nordland fylke. Slåttemark, naturbeitemark og strandeng. Revidert 2018nb_NO
dc.title.alternativeSkjøtselsplan for Omnøya i Vega kommune, Nordland fylke. Slåttemark, naturbeitemark og strandeng. Revidert 2018nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Planteforedling, hagebruk, plantevern, plantepatologi: 911nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Plant breeding, horticulture, plant protection, plant pathology: 911nb_NO
dc.source.pagenumber36nb_NO
dc.source.volume4nb_NO
dc.source.issue135nb_NO
dc.identifier.cristin1631950
dc.relation.projectNIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi: 10983nb_NO
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record