Show simple item record

dc.contributor.authorGarnås, Ingvill
dc.contributor.authorHauge, Leif
dc.contributor.authorSvalheim, Ellen
dc.date.accessioned2019-02-08T14:08:16Z
dc.date.available2019-02-08T14:08:16Z
dc.date.created2019-02-08T14:41:13Z
dc.date.issued2019-02-08
dc.identifier.isbn978-82-17-02279-4
dc.identifier.issn2464-1162
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2584640
dc.description.abstractHaustingsskog er lauvskog der trea har blitt eller framleis blir hausta regelmessig i form av «styving» eller «stubbehausting». Dette er gamle driftsformer, som har vore vanlege over heile landet. Haustingsskogane representerer både biologiske og kulturhistoriske verdiar. Dei er viktige leveområde for mange artar, også fleire trua artar i Norge. Norske haustingsskogar er mellom dei nordlegaste i verda, og Norge er av dei få landa i Europa som framleis har slike skogar skapt av ei lang historie med tradisjonelt haustingsjordbruk. I 2011 utforma Direktoratet for naturforvaltning eit faggrunnlag for haustingsskog med tanke på å få på plass ein handlingsplan for naturtypen. Sidan da har ei rekke haustingsskogar og andre naturtypar med styvingstre blitt fylgt opp gjennom Miljødirektoratet si ordning for truga naturtypar. Etter fleire år med oppfylging er det kome til mykje kunnskap og røynsler knytt til restaurering og skjøtsel. Miljødirektoratet hadde eit ynskje om å samanstille den kunnskapen som no finst om ivaretaking av haustingsskogar og styvingstre i Norge i ein praktisk rettleiar til dagleg bruk. I denne NIBIO-rapporten er det gjort ei slik sammenstilling.nb_NO
dc.description.abstractHaustingsskog [revidert] - Rettleiar for restaurering og skjøtselnb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherNIBIOnb_NO
dc.relation.ispartofNIBIO Rapport
dc.relation.ispartofseriesNIBIO Rapport;4(150) 2018
dc.subjectStyvingstrærnb_NO
dc.subjectDeciduous treesnb_NO
dc.subjectSkjøtselnb_NO
dc.subjectCarenb_NO
dc.subjectKulturlandskapnb_NO
dc.subjectCultural landscapesnb_NO
dc.titleHaustingsskog [revidert] - Rettleiar for restaurering og skjøtselnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og fiskerifag: 900nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fisheries science: 900nb_NO
dc.source.pagenumber31nb_NO
dc.source.volume4nb_NO
dc.source.issue150nb_NO
dc.identifier.cristin1674957
dc.relation.projectNIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi: 1310271.2nb_NO
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record