Show simple item record

dc.contributor.authorBlankenberg, Anne-Grete Buseth
dc.contributor.authorSkarbøvik, Eva
dc.contributor.authorKværnø, Sigrun
dc.date.accessioned2019-02-28T08:55:09Z
dc.date.available2019-02-28T08:55:09Z
dc.date.created2019-02-25T13:54:17Z
dc.date.issued2019-02
dc.identifier.citationNIBIO POP. 2019, 5 (7)nb_NO
dc.identifier.issn2464-1170
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2587935
dc.description.abstractTilførsler av jord, næringsstoffer, plantevernmidler og fekal forurensning forringer vannkvaliteten i vann og vassdrag. Fosfor er det næringsstoffet som hovedsakelig forårsaker eutrofiering og algeoppblomstring i ferskvann i Norge, og avrenning fra jordbruksjord er en av de viktigste tilførselskildene. Vannressurslovens § 11 setter krav om at det opprettholdes et begrenset areal med naturlig vegetasjon langs alle vassdrag med årssikker vannføring. I tillegg har tiltak med grasdekte kantsoner mellom åker/eng og vassdrag vært gjennomført i mange år, og støttes av ulike tilskuddsordninger. Vegetasjon binder jorda og beskytter mot erosjon og overflateavrenning, samt forbedrer jordstrukturen. Klimaendringer med økt nedbør og mer intense nedbørepisoder øker faren for avrenning fra jordbruksareal, og gir større utfordringer til god jordbruksdrift og gode renseløsninger. Dette faktaarket beskriver kort renseprosesser og faktorer som påvirker renseevnen til kantsoner mellom åker/eng og vassdrag. For å lette lesingen av faktaarket har vi kun tatt med et begrenset utvalg litteraturhenvisninger i teksten, og henviser til NIBIO-rapport Vol. 3 nr. 14. 2017, hvor det gis en mer omfattende gjennomgang av dette tema, med fullstendig litteraturreferanse.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIBIO POP;5(7) 2019
dc.titleKantsoner: Renseeffekt av plantedekke mellom jordbruksjord og vassdragnb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber8nb_NO
dc.source.volume5nb_NO
dc.source.journalNIBIO POPnb_NO
dc.source.issue7nb_NO
dc.identifier.cristin1680453
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record