• Arealrekneskap for Noreg - Fjellet i Hedmark 

   Rekdal, Yngve; Strand, Geir-Harald (NIJOS-rapport;06/05, Research report, 2005-03-03)
   Prosjektet ”Arealrekneskap for Noreg” har som mål å gje ein nasjonal dokumentasjon av arealdekke, arealbruk, vegetasjon og naturtypar i Noreg. Eit av tiltaka er ei utvalskartlegging av arealressursar. Den praktiske metoden ...
  • Fjellvegetasjon og beite i Dovre kommune. Rapport frå vegetasjonskartlegging 

   Rekdal, Yngve (NIJOS-rapport;8/98, Research report, 1998-05-11)
   I Dovre kommune er det vegetasjonskartlagt 1254 km². Dette omfattar alt areal i fjellskog og snaufjell. Det er framstilt vegetasjonskart og 5 avleia temakart. Kartlegginga er utført etter NIJOS sitt system for vegetasjon ...
  • Fjellvegetasjon og beite i Vingelen 

   Rekdal, Yngve (NIJOS-rapport;12/2000, Research report, 2000-05-10)
   Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) har sommaren 1999 vegetasjonskartlagt eit område på 150 km² i fjellområda i Vingelen i Tolga kommune i Hedmark. Kartlegginga omfattar areala til 4 hamnelag; Bratthøa ...
  • Vegetasjon og beite i Børkdalsfjellet 

   Rekdal, Yngve (NIJOS-rapport;2/2000, Research report, 2000-01-06)
   Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) utførte sommaren 1999, vegetasjonskartlegging i eit område på 100 km², det meste i Sør-Fron kommune i Oppland. Kartlegginga omfattar fjellområdet mellom Håkåseterdalen ...
  • Vegetasjon og beite i Gausdal vestfjell. Revsjø/Liumseterhamna, Dokklihamna, Tverrlihamna og Ormtjernkampen nasjonalpark med foreslåtte utvidingsområde. Rapport frå vegetasjonskartlegging 

   Rekdal, Yngve (NIJOS-rapport;7/02, Research report, 2002-03-05)
   Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) utførte sommaren 2001 vegetasjonskartlegging av eit samla område på 152 km² i Gausdal vestfjell i Oppland fylke. Kartlegginga omfattar 6 ulike delområde. 3 hamner for ...
  • Vegetasjon og beite i Hadsel kommune. Rapport frå vegetasjonskartlegging 

   Rekdal, Yngve; Bjørklund, Per K.; Angeloff, Michael (NIJOS-rapport;3/99, Research report, 1999-02-01)
   Fylkesmannen i Nordland, landbruksavdelinga, sette i 1995 i gang områdetakst i Hadsel og Sortland kommunar. Ved sida av produksjonspotensialet for skog, såg Fylkesmannen det som særleg viktig å registrere vilkår for ...
  • Vegetasjon og beite i Kvitfjell planområde Rapport frå vegetasjonskartlegging 

   Rekdal, Yngve (NIJOS-rapport;5/01, Research report, 2001-02-05)
   Kvitfjell planområde (47 km²) i Ringebu kommune er det vegetasjonskartlagt. Det meste av arealet ligg i fjellskogen, men området omfattar også lisida ned mot Gudbrandsdalslågen og elvesletter langs denne. Kartlegginga er ...
  • Vegetasjon og beite i Sortland kommune. Rapport frå vegetasjonskartlegging 

   Rekdal, Yngve; Bjørklund, Per K.; Angeloff, Michael (NIJOS-rapport;6/01, Research report, 2001-04-18)
   Fylkesmannen i Nordland, landbruksavdelinga, sette i 1995 i gang områdetakst i Hadsel og Sortland kommunar. Ved sida av produksjonspotensialet for skog, såg Fylkesmannen det som særleg viktig å registrere vilkår for ...
  • Vegetasjon og beite i Svennes Sameie. Rapport frå vegetasjonskartlegging. 

   Rekdal, Yngve; Angeloff, Michael (NIJOS-rapport;5/02, Research report, 2001-02-05)
   Svennes sameie (83 km²) vart vegetasjonskartlagt i 1986 i samband med ei hovedoppgåve ved Telemark distriktshøgskole (Angeloff m.fl. 1988). Feltarbeidet vart utført av Michael Angeloff, Hanne Lykkja, Stein Rosten og Solveig ...
  • Vegetasjon og beite i Sør-Fron vestfjell - Ryssland-Skurdal, Nordre Lia og Søre Lia grunneigarlag. Rapport frå vegetasjonskartlegging 

   Rekdal, Yngve (NIJOS-rapport;4/99, Research report, 1999-02-05)
   Norsk Institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) har vegetasjonskartlagt eit område på 234 km² i Sør-Fron kommune i Oppland. Kartlegginga omfattar grunneigarlaga Ryssland - Skurdal, Nordre Lia og Søre Lia, og er utført ...
  • Vegetasjon og beite i Ulnes sameige - Rapport frå vegetasjonskartlegging 

   Rekdal, Yngve; Angeloff, Michael (NIJOS-rapport;2/03, Research report, 2003-03-03)
   I Ulnes sameige er det vegetasjonskartlagt eit areal på 97 km². Det meste av arealet ligg i fjellskogen, men større areal av snaufjell finst. Kartlegginga er utført etter NIJOS sitt system for vegetasjonskartlegging i M ...
  • Vegetasjon og beite kring Håmmålsfjellet - Rapport frå vegetasjonskartlegging 

   Rekdal, Yngve (NIJOS-rapport;7/2005, Research report, 2005-05-01)
   Kring Håmmålsfjellet i Os og Tolga kommunar, er det vegetasjonskartlagt eit areal på 219 km². 2/3 av arealet ligg i snaufjellet, resten i bjørkeskogbeltet og litt i barskogen. Kartlegginga er utført etter NIJOS sitt system ...
  • Vegetasjon og beite på Golsfjellet. Rapport frå vegetasjonskartlegging 

   Rekdal, Yngve (NIJOS-rapport;3/01, Research report, 2001-02-05)
   På Golsfjellet er det vegetasjonskartlagt eit areal på 105 km². Det meste av arealet ligg i fjellskogen, men større areal av snaufjell finst. Kartlegginga er utført etter NIJOS sitt system for vegetasjonskartlegging i M ...
  • Vegetasjon og beite på Ringsakerfjellet. Rapport fra vegetasjonskartlegging 

   Rekdal, Yngve; Bryn, Anders; Hofsten, Johnny (NIJOS-rapport;8/03, Research report, 2003-06-10)
   Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) utførte sommeren 2002 vegetasjonskartlegging av et 357 km² stort område på Ringsakerfjellet. Kartlegginga er utført på oppdrag fra Ringsaker saubeitelag og Ringsaker ...
  • Vegetasjon og beite på Venabygdsfjellet. Rapport fra vegetasjonskartlegging 

   Bryn, Anders; Rekdal, Yngve (NIJOS-rapport;8/02, Research report, 2002-04-24)
   På Venabygdsfjellet er det vegetasjonskartlagt et areal på 160 km². Nesten 100 km² av arealet ligger i fjell- og barskogen, mens resten er snaufjell. Kartlegginga er utført etter NIJOS sitt system for vegetasjonskartlegging ...
  • Vegetasjon og beite vest for Lona og i Letningslia. Rapport frå vegetasjonskartlegging 

   Rekdal, Yngve (NIJOS-rapport;5/2006, Research report, 2006-02-25)
   I Tolga kommune er det vegetasjonskartlagt to område på til saman 120 km². 2/3 av arealet ligg i bjørkeskogbeltet, resten i snaufjellet opp til 1169 m o.h. Kartlegginga er utført etter NIJOS sitt system for vegetasjonskartlegging ...
  • Vegetasjon og skog på Vega 

   Angeloff, Michael; Bjørklund, Per K.; Bryn, Anders; Hofsten, Johnny; Rekdal, Yngve (NIJOS-rapport;21/04, Research report, 2004-12-15)
   På Vega er det vegetasjonskartlagt et areal på 141 km². Registrering av plantefelt og potensiell plantemark er utført for produktiv skogsmark. Vegetasjonskartlegginga er utført etter NIJOS sitt system for vegetasjonskartlegging ...