Show simple item record

dc.contributor.authorGjerde, Ivar
dc.contributor.authorSætersdal, Magne
dc.contributor.authorBrandrud, Tor Erik
dc.date.accessioned2020-05-07T06:32:07Z
dc.date.available2020-05-07T06:32:07Z
dc.date.created2020-05-06T08:40:23Z
dc.date.issued2020-05
dc.identifier.isbn978-82-17-02573-3
dc.identifier.issn2464-1162
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2653547
dc.description.abstractRapporten presenterer resultater fra en undersøkelse av arealer registrert som MiS-livsmiljøet Rik bakkevegetasjon i tre områder på Østlandet. De overordnete målene var å undersøke om arealene tilfredstilte kravene til vegetasjonstyper som definerer livsmiljøet, og om de utvalgte arealene satt av som nøkkelbiotoper skilte seg ut fra arealer utenfor nøkkelbiotopene på samme bonitet og skogtype med hensyn på forekomster av arter innen karplanter og jordboende sopp. Prøveflater (50x50m) i tilfeldig utvalgte nøkkelbiotoper inneholdt Rik bakkevegetasjon i 92% av tilfellene, og hadde en høyere andel av kalklågurtskog og høystaudeskog enn referanseflatene. Det ble funnet et høyere antall karplanter i MiSflatene enn i referanseflatene, men ikke jordboende sopp. For sopp på rødlisten ble det funnet et stort antall rødlistearter, et noe høyere antall arter i MiS-flatene enn i referanseflatene, og at fem av seks flater med >10 rødlistete sopp var MiS-flater. Forskjeller i sammensetningen av arter på flatene var i hovedsak knyttet til geografisk beliggenhet og til vegetasjontyper. Flater i middelaldret kulturskog hadde færre karplanter, men minst like mange arter sopp (inkludert rødlistearter) som naturlig forynget skog. Resultatene viser at nøkkelbiotoper basert på MiS-registreringer fanger opp de vegetasjonstypene og arter som definerer livsmiljøet, men at bruk av skillearter innen karplanter for å lokalisere kalklågurtskog ikke alltid fungerer i tett skog med lite karplanter.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNIBIOen_US
dc.relation.ispartofNIBIO Rapport
dc.relation.ispartofseriesNIBIO Rapport;
dc.relation.ispartofseriesNIBIO Rapport;6(63) 2020
dc.subjectMiSen_US
dc.subjectRik bakkevegetasjonen_US
dc.subjectArtsrikheten_US
dc.subjectArtssammensetningen_US
dc.titleArtsmangfold i Rik bakkevegetasjon – et livsmiljø i Miljøregistrering i Skog (MiS)en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber22en_US
dc.source.volume6en_US
dc.source.issue63en_US
dc.identifier.cristin1809601
dc.relation.projectNIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi: 127001en_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record