Show simple item record

dc.contributor.authorBär, Annette
dc.contributor.authorCarlsen, Thomas
dc.date.accessioned2020-12-18T05:27:47Z
dc.date.available2020-12-18T05:27:47Z
dc.date.created2020-12-17T11:25:03Z
dc.date.issued2020-12
dc.identifier.isbn978-82-17-02705-8
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2720110
dc.description.abstractUtarbeidelse av skjøtselsplanen for Tenna i Herøy kommune er utført på oppdrag fra Fylkesmannen i Nordland. Skjøtselsplanen baserer seg på feltbefaring og intervjuer med beitebrukerne. Tenna utgjør et stort fellesbeiteareal som omfatter flere naturbaselokaliteter som kystlynghei, strandeng, naturbeitemark, rikmyr og kalksjøer. Rapporten omfatter (1) en beskrivelse av de skjøtselsavhengige, truete naturtypene, (2) gir en oversikt av naturgrunnlaget og dagens drift på Tenna, (3) konkretiserer restaurerings- og skjøtselstiltak innenfor lokalitetene med informasjon rettet mot bruker og forvaltningen, og (4)genererer forvaltningsrelevant informasjon med tanke på områdebeskrivelse av naturbaselokalitetene som inngår i skjøtselsplanen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNIBIOen_US
dc.relation.ispartofNIBIO Rapport
dc.relation.ispartofseriesNIBIO-rapport;6(163) 2020
dc.subjectStrandengen_US
dc.subjectBeach meadowsen_US
dc.subjectKystlyngheien_US
dc.subjectCoastal heathlandsen_US
dc.subjectSkjøtselen_US
dc.subjectCareen_US
dc.titleSkjøtselsplan for Tenna i Herøy kommune, Nordland. Kystlynghei, strandeng og naturbeitemark.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Naturressursforvaltning: 914en_US
dc.subject.nsiVDP::Natural resource management: 914en_US
dc.source.pagenumber50en_US
dc.source.volume6en_US
dc.source.issue163en_US
dc.identifier.cristin1860970
dc.relation.projectNIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi: 52011en_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record