Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBárcena, Teresa G.
dc.contributor.authorDalsgaard, Lise
dc.contributor.authorStrand, Line Tau
dc.contributor.authorMohr, Christian Wilhelm
dc.contributor.authorBjørkelo, Knut
dc.contributor.authorEriksen, Rune
dc.contributor.authorSøgaard, Gunnhild
dc.date.accessioned2021-03-09T07:10:26Z
dc.date.available2021-03-09T07:10:26Z
dc.date.created2021-03-08T10:21:11Z
dc.date.issued2021-03
dc.identifier.isbn978-82-17-02799-7
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2732255
dc.description.abstractDenne publikasjonen presenterer en ny metodikk for estimering av endringer i lageret av jordkarbon som følge av arealbruksendringer på mineraljord. Metodikken er utviklet for bruk i den nasjonale rapporteringen av arealbrukssektoren under FNs klimakonvensjon. Metodikken baserer seg på den enkleste tilnærming i følge IPCC sine retningslinjer, en såkaldt Tier 1. Tier 1 metodikken baseres i stor grad på standardverdier fra retningslinjene (IPCC default), men trenger en kopling mot nasjonal arealinformasjon. Denne koplingen beskrives i rapporten. Metodikken tar utgangspunkt i standardverdier for lageret av jordkarbon (SOCREF). Disse er basert på jordtype-grupperinger og klimasone som stammer fra en verdensdekkende jorddatabase. Endringer i jordkarbon etter arealbruksendring estimeres ved hjelp av SOCREF i kombinasjon med et sett faktorer (også standardverdier) som er arealbruksavhengige. Metodikken legger til grunn at endringer i jordkarbon skjer lineært over 20 år (ifølge 2006 IPCC Guidelines). Grunnleggende informasjon for å kunne kople standardverdier mot arealer på en konsistent måte er stort sett manglende for Norge på nasjonal skala. Rapporten gir derfor detaljert informasjon om de datakildene som har vært brukt til å kunne definere hvilke standariserte verdier som tilhører et bestemt areal i overgang....en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNIBIOen_US
dc.relation.ispartofNIBIO Rapport
dc.relation.ispartofseriesNIBIO-rapport;7(49) 2021
dc.subjectMineral jorden_US
dc.subjectJordkarbonen_US
dc.subjectJordtypeen_US
dc.subjectKarbonlageren_US
dc.titleA Tier 1 methodology for estimating changes in soil organic carbon after land use change on mineral soilen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber56en_US
dc.source.volume7en_US
dc.source.issue49en_US
dc.identifier.cristin1896269
dc.relation.projectNIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi: 11081-4en_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel