Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSkaalsveen, Kamilla
dc.contributor.authorStolte, Jannes
dc.contributor.authorBøe, Frederik
dc.contributor.authorSeehusen, Till
dc.date.accessioned2021-09-23T09:33:03Z
dc.date.available2021-09-23T09:33:03Z
dc.date.created2021-09-22T10:26:39Z
dc.date.issued2021-09
dc.identifier.isbn978-82-17-02910-6
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2780724
dc.description.abstractSoilCare er et femårig forskningsprosjekt finansiert av EUs Horisont2020-program som startet 1. mars 2016 og avsluttes 31. august 2021. Prosjektet er et samarbeid mellom 28 europeiske partnere med studieområder i 16 ulike europeiske land. Målet med prosjektet var å undersøke potensialet til jordforbedrende tiltak, samt identifisere og teste områdespesifikke jordforbedrende dyrkingssystemer med antatt positiv effekt på lønnsomhet og bærekraft i Europa. NIBIO er norsk partner i prosjektet, med studieområder på Østlandet (Viken og Innlandet), og har testet metoder for å bedre jordkvaliteten i Norge i samarbeid med Norges landbruksrådgivning (NLR). Denne samlerapporten beskriver arbeidsprosessene og oppsummerer resultater fra de norske studieområdene, med valg/prioritering av interessenter, idéverksteder for å identifisere årsaker til redusert jordkvalitet og mulige tiltak, utprøving av tiltak i feltforsøk, og medvirkning for å utvikle strategier for videre implementering, samt evaluering av resultater. Basert på resultatene fra studieområdene gis det følgende anbefalinger: utarbeide et mer fleksibelt system for økonomiske virkemidler, revidere de eksisterende virkemidlene og inkludere mer ambisiøse og langsiktige mål, lage målsettinger for jord og god jordforvaltning i eksisterende lovgivning, samt etablere mekanismer for effektiv kunnskapsformidling og utveksling.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNIBIOen_US
dc.relation.ispartofNIBIO Rapport
dc.relation.ispartofseriesNIBIO-rapport;7(149) 2021
dc.subjectJordforbedrende tiltaken_US
dc.subjectFangveksteren_US
dc.subjectJordhelseen_US
dc.titleSoilCare – bærekraftig kornproduksjon i Europa. Oppsummeringsrapport fra norske studieområder.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber52en_US
dc.source.volume7en_US
dc.source.issue149en_US
dc.identifier.cristin1936981
dc.relation.projectNIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi: 10251en_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel