Show simple item record

dc.contributor.authorSickel, Hanne
dc.contributor.authorSvalheim, Ellen
dc.contributor.authorDaugstad, Kristin
dc.contributor.authorGrenne, Synnøve Nordal
dc.contributor.authorTodnem, Jørgen
dc.date.accessioned2021-11-25T06:56:19Z
dc.date.available2021-11-25T06:56:19Z
dc.date.created2021-11-22T14:48:28Z
dc.date.issued2021-11
dc.identifier.isbn978-82-17-02954-0
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2831362
dc.description.abstractI dette prosjektet har vi ved hjelp av naturtypekartlegging, botaniske analyser, GPS-data, observasjoner av beitedyr, modellering og GIS arbeid undersøkt beitepreferanser og beitemønstre til kjøttfe og sau på utmarksbeite i en fjellbygd. Dette for å få mer kunnskap om hvordan dagens skogs- og utmarksbeite på en best mulig måte kan bidra til bevaring av biologisk mangfold knyttet til gamle kulturmarker. Beitedyra valgte fortrinnsvis å beite i åpne seminaturlige engtyper og andre naturtyper med høy tetthet av gras og urter. Kyrne beita også på starrdominerte slåttemyrer, i myrkanter og, i større grad enn sau, i enger delvis gjengrodd med busker. Ved beiting i skog oppsøkte dyra fortrinnsvis skogstyper med glissent til middels tett tredekke der de beitet på engflekker og hogstflater. På beiteplassene, og langs stier og tråkk (se rapport fra delprosjekt, Svalheim og Sickel 2017), var det overveiende arter som har som spredningsstrategi å bli spredt med beitedyr. Beitedyra fungerer som «korridorer» for slike kulturavhengige arter i landskapet og motvirker dermed effekter av fragmentering og isolasjon av seminaturlige naturtyper. Beitedyra oppnådde god tilvekst og spiste arter som det er påvist har et høyt næringsinnhold. Sauene og kyrne konkurrerer delvis om de samme ressursene, men i områder som dette, med gode og varierte fôrressurser, er sambeite en fordel da det både reduserer ytterligere gjengroing og forringelse av beiteressursene samt bidrar til å ivareta det biologiske mangfoldet i flere seminaturlige naturtyper.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNIBIOen_US
dc.relation.ispartofNIBIO Rapport
dc.relation.ispartofseriesNIBIO-rapport;7(183) 2021
dc.titleBiologisk mangfold i utmarkas kulturbetingete naturtyper - hvilken rolle spiller beitedyrene?en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber88en_US
dc.source.volume7en_US
dc.source.issue183en_US
dc.identifier.cristin1957366
dc.relation.projectNIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi: 10123en_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record