Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAamlid, Trygve
dc.contributor.authorSvalheim, Ellen
dc.contributor.authorHanslin, Hans Martin
dc.contributor.authorSundsdal, Kristine
dc.contributor.authorKnutsen, Geir
dc.contributor.authorPettersen, Trond
dc.contributor.authorHetland, Ove
dc.contributor.authorBeisland, Atle
dc.contributor.authorPedersen, Elise Krey
dc.date.accessioned2021-11-29T08:28:51Z
dc.date.available2021-11-29T08:28:51Z
dc.date.created2021-11-25T07:49:46Z
dc.date.issued2021-11
dc.identifier.isbn978-82-17-02737-9
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2831805
dc.description.abstractI forbindelse med prosjektet ‘Fra grasmark til blomstereng’ mottok NIBIO i 2017-2020 støtte fra Aust- og Vest Agder (nå Agder) kompetansefond til å utvikle NIBIO Landvik til ‘Norsk kompetanse-senter for blomstereng og naturfrø’. Prosjektet bestod av to deler, nemlig (1) Innsamling av lokale frøpopulasjoner og utvikling av frøavlsteknikk for urter til blomstereng, og (2) Utvikling av metoder for omdanning av monoton grasmark til artsrik blomstereng gjennom innsåing av norsk frøblanding. I del 1 av prosjektet ble det fra 2017 til 2019 samla inn frø og etablert oppformeringsfelt med rundt 60 populasjoner av 30 naturengarter typiske for slåtteenger på Sørøstlandet. Flesteparten av oppformeringsfelta lå på Landvik, men et økende antall kontraktfrøavlere ble også engasjert i produksjonen. Det ble utført et stort antall frøavlsforsøk, spesielt med ulike frøhøstingsmetoder. Salget av blomsterengfrø (eksl. grasfrø) økte fra 7 kg i 2018 til 50 kg i 2019 og 110 kg i 2020. I del 2 av prosjektet ble det i 2017 etablert seks forsøksfelt fra Grimstad i sør til Nannestad i nord for å finne fram til optimal skjøtsel før og etter innsåing av norsk blomsterengblanding i eksisterende monoton grasmark. Forsøka viste at det sikreste tiltaket for å redusere konkurransen fra graset og øke tilslaget ved såing er å slå grasmarka to ganger pr sesong med raking/fjerning av avklippet. Dette bør gjennomføres i minst to år før og minst to år etter innsåing av blomsterengfrøet. Gjennom prosjektet har det blitt holdt mange foredrag og det har vært et stort antall medie-oppslag. Vi vurderer at målet for prosjektet er oppnådd og at NIBIO Landvik pr 1.1. 2021 er godt etablert som ‘Norsk kompetansesenter of blomstereng og naturfrø’.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNIBIOen_US
dc.relation.ispartofNIBIO Rapport
dc.relation.ispartofseriesNIBIO rapport;7(6) 2021
dc.subjectBlomsterengen_US
dc.subjectNaturfrøen_US
dc.subjectFrøproduksjonen_US
dc.titleUtvikling av NIBIO Landvik til nasjonalt kompetansesenter for blomstereng og naturfrø - Rapport til Agder fylkekommune for prosjektperioden 2017-2020en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber28en_US
dc.source.volume7en_US
dc.source.issue6en_US
dc.identifier.cristin1958726
dc.relation.projectNIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi: 10656en_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel