Show simple item record

dc.contributor.authorSkaalsveen, Kamilla
dc.contributor.authorKværnø, Sigrun
dc.contributor.authorTurtumøygard, Stein
dc.contributor.authorBechmann, Marianne
dc.date.accessioned2022-02-01T08:20:45Z
dc.date.available2022-02-01T08:20:45Z
dc.date.created2022-01-31T15:29:38Z
dc.date.issued2022-01
dc.identifier.isbn978-82-17-03008-9
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2976166
dc.description.abstractElvemiljøet langs Isi- og Øverlandselva i Bærum kommune påvirkes av mange ulike faktorer, og NIBIO fikk i 2021 i oppdrag fra kommunen å beregne forurensningstilførsler til de to vassdragene for 2020 fordelt på tilsammen 19 delnedbørfelt (ni delnedbørfelt i Øverlandselva og ti i Isielva). Denne rapporten tar for seg resultater fra Isielva (delrapport 2), mens resultatene fra Øverlandselva presenteres i delrapport 1. Formålet med prosjektet var å utvikle et kilderegnskap for hvert av delnedbørfeltene ved å utarbeide metoder for beregning av tilførsler av næringsstoffer og partikler fra sektorene avløp, landbruk, samferdsel og andre naturlige og menneskeskapte kilder. I tillegg ble det beregnet fosfor-, nitrogen- og partikkeltilførsler, basert på historiske data for vannkvalitet i vassdragene. Denne rapporten beskriver metoder og resultater fra kilderegnskapet for 2020 og masseberegninger. I tillegg har NIBIO utviklet en arbeidsfil med oversikt over bidragene fra de ulike kildene i alle delnedbørfelt med resultater fra 2020, og en veiledning med mulighet for å oppdatere regnskapet for fremtidige år.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNIBIOen_US
dc.relation.ispartofNIBIO Rapport
dc.relation.ispartofseriesNIBIO-rapport;8(17) 2022
dc.subjectVannforurensningen_US
dc.subjectKilderegnskapen_US
dc.subjectMasseberegningen_US
dc.subjectNitrogenen_US
dc.titleBeregning av forurensningstilførsler til vassdrag i Bærum. Delrapport 2: Isielva.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber40en_US
dc.source.volume8en_US
dc.source.issue17en_US
dc.identifier.cristin1995124
dc.relation.projectNIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi: 52508en_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record