Show simple item record

dc.contributor.authorSkrutvold, Johanna
dc.contributor.authorRoseth, Roger
dc.contributor.authorHereid, Silje
dc.contributor.authorEngh, Anne
dc.contributor.authorFossøy, Frode
dc.contributor.authorMajaneva, Markus
dc.date.accessioned2022-06-07T08:48:00Z
dc.date.available2022-06-07T08:48:00Z
dc.date.created2022-06-07T08:19:42Z
dc.date.issued2022-06
dc.identifier.isbn978-82-17-03030-0
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2997635
dc.description.abstractNIBIO har på oppdrag fra Statens Vegvesen overvåket vannkvalitet og biologi i vassdrag tilknyttet vegprosjektet E16 Bjørum-Skaret. Automatiske målinger har dokumentert flere episoder med forhøyet turbiditet i perioder med snø og regn. De høyeste målingene ble gjort under flommen i slutten av september og begynnelsen av oktober. Det var ingen hendelser med høy eller lav pH. Vannprøvene har viste forhøyet innhold av suspendert stoff i noen av prøvene tatt på høsten. Det ble påvist THC ved RUS1 i november. Det ble ikke påvist PAH og konsentrasjonene av tungmetaller har vært lave. De biologiske undersøkelsene viste god tilstand i alle bekkene. Den økologiske tilstanden ble likevel vurdert som moderat i tre av fire elver basert på totalnitrogen som har hatt en betydelig økning sammenlignet med forundersøkelsene. Den økologiske tilstanden i Holsfjorden var svært god basert på prøver av næringsstoffer, planteplankton og krepsdyr. Det var lavere tetthet av sjøørret i Isielva sammenlignet med tidligere år, men det har vært en økning i rekruttering av ørret i nedre del av Rustanbekken. Det var fremdeles ørret i bekkene til Holsfjorden.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNIBIOen_US
dc.relation.ispartofNIBIO Rapport
dc.relation.ispartofseriesNIBIO-rapport;8(33) 2022
dc.subjectVannmiljøen_US
dc.subjectSamferdselen_US
dc.titleE16 Bjørum-Skaret – Vannkjemiske og biologiske undersøkelser gjennom anleggsfasen 2021en_US
dc.title.alternativeE16 Bjørum-Skaret – Vannkjemiske og biologiske undersøkelser gjennom anleggsfasen 2021en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber156en_US
dc.source.volume8en_US
dc.source.issue33en_US
dc.identifier.cristin2029711
dc.relation.projectNIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi: 10625-18en_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record