Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMohr, Christian Wilhelm
dc.contributor.authorSøgaard, Gunnhild
dc.contributor.authorAlfredsen, Gry
dc.contributor.authorFernández, Clara Antón
dc.contributor.authorHobrak, Katharina Therese
dc.contributor.authorSevillano, Ignacio
dc.date.accessioned2022-10-05T08:44:15Z
dc.date.available2022-10-05T08:44:15Z
dc.date.created2022-10-05T09:41:04Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-17-03145-1
dc.identifier.issn2464-1162
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3023928
dc.description.abstractArealbrukssektoren (engelsk: Land Use, Land-Use Change and Forestry, LULUCF) omfatter arealbruk og arealbruksendringer, med tilhørende utslipp og opptak av CO2, CH4 og N2O, og er en del av det nasjonale klimagassregnskapet under FNs klimakonvensjon. Framskrivningene presentert her er basert på data og metodikk fra Norges siste rapportering til FNs klimakonvensjon (IPCC), Norges National Inventory Report (NIR), innsendt 8. april 2022 (Miljødirektoratet mfl. 2022). Perioden 2006 – 2020 har vært lagt til grunn som referanseperiode, og framskrivning av arealutvikling og utslipp er i all hovedsak basert på rapporterte data for denne tidsperioden. Utviklingen i gjenværende skog er framskrevet ved hjelp av simuleringsverktøyet SiTree og Yasso07. Klimaendringer under klimascenariet i RCP 4.5 er lagt til grunn. Framskrivingen er framstilt på to ulike formater: Både i henhold til FNs klimakonvensjon sitt regelverk (alle arealbrukskategorier og kilder) og basert på EUs regelverk under LULUCF-forordningen (2018/841) (European Union 2018).
dc.language.isonob
dc.publisherNIBIO
dc.relation.ispartofNIBIO Rapport
dc.relation.ispartofseriesNIBIO Rapport 8(124) 2022
dc.titleFramskrivninger for arealbrukssektoren (LULUCF) under FNs klimakonvensjon og EUs klimarammeverk
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber150
dc.source.volume8
dc.source.issue124
dc.identifier.cristin2058655
dc.subject.keywordKlimagassregnskap
dc.subject.keywordArealbrukssektoren
dc.subject.keywordSkog
dc.subject.keywordGHG accountingen
dc.subject.keywordLand useen
dc.subject.keywordLand-Use Changeen
dc.subject.keywordForestryen
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel