Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKværnø, Sigrun
dc.date.accessioned2024-06-11T06:33:00Z
dc.date.available2024-06-11T06:33:00Z
dc.date.created2024-06-10T13:51:48Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.isbn978-82-17-03532-9
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3133413
dc.description.abstractPå oppdrag fra vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (PURA) er den empiriske modellen Agricat 2 brukt til å beregne potensialet for erosjon og fosforavrenning fra jordbruksarealer i 16 tiltaksområder, ved faktisk drift i 2023. Arealfordelingen av faktisk drift (vekst, jordarbeiding og miljøtiltak) i 2023 har framkommet av registerdata fra Landbruksdirektoratet og føringer/informasjon fra Follo Landbrukskontor, og er fordelt på de dyrka arealene etter bestemte rutiner i modellen. Arealfordelingsrutinen i modellen ga følgende utbredelse av kombinasjon vekst/jordarbeiding i vannområdet for 2023: 61 % stubb (jordarbeiding vår eller direktesåing), 11 % gras, 5 % vårkorn med høstpløying, 13 % høstkorn med høstpløying, 8 % høstharving til vår- og høstkorn samt frukt og bær, og 3 % poteter og grønnsaker. Arealfordelingen varierte mellom tiltaksområder. Eksisterende grasdekte kantsoner og fangdammer inngikk også i beregningene. Jord- og fosfortap i vannområdet PURA i 2023 ble beregnet til henholdsvis 3,2 kilotonn SS og 5,6 tonn TP. For individuelle tiltaksområder varierte jordtapet fra nær 0 til 1,5 kilotonn, og fosfortap fra nær 0 til 2,7 tonn. Forskjeller i drift bidro til å forklare forskjellene mellom tiltaksområder. Andelen jordarbeiding om høsten var den laveste som var registrert i perioden 2014-2023, og følgelig var nivå på jord- og fosfortap også det laveste som var beregnet i samme periode.
dc.description.abstractAgricat 2-beregninger av jord- og fosfortap i vannområdet PURA, basert på arealbruk i 2023
dc.language.isonob
dc.publisherNIBIO
dc.relation.ispartofNIBIO Rapport
dc.relation.ispartofseriesNIBIO Rapport
dc.titleAgricat 2-beregninger av jord- og fosfortap i vannområdet PURA, basert på arealbruk i 2023
dc.title.alternativeAgricat 2-beregninger av jord- og fosfortap i vannområdet PURA, basert på arealbruk i 2023
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber18
dc.source.volume10
dc.source.issue76
dc.identifier.cristin2274952
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel