Velg et delarkiv for å bla i samlingene

 • Frequent export of pig slurry for outside storage reduced methane but not ammonia emissions in cold and warm seasons 

  Ma, Chun; Guldberg, Lise Bonne; Hansen, Michael Jørgen; Feng, Lu; Petersen, Søren O. (Peer reviewed; Journal article, 2023-07-15)
  Manure management is a significant source of methane (CH4) and ammonia (NH3), and there is an urgent need for strategies to reduce these emissions. More frequent export of manure for outside storage can lower gaseous ...
 • Økonomien i jordbruket på Vestlandet 2022. Trendar og utvikling 2013-2022 - Tabellsamling 2018-2022 

  Klimek, Patrycja; Haukås, Torbjørn (NIBIO Rapport, Research report, 2024)
  Ei oversikt over utviklinga i landbruket dei siste 10 åra i fylka Vestland og Møre og Romsdal vert presentert. Driftsgranskingane i jord- og skogbruk er ei årleg rekneskapsundersøking blant tilfeldig utvalde gardsbruk frå ...
 • Fluvisol 

  Svendgård-Stokke, Siri; Kok, Nora Hua Ly (Journal article, 2024)
  Fluvisol kjennetegnes av at det er ungt, selvdrenert jordsmonn som er dannet i materiale avsatt i elver og bekker. Innenfor gruppa er det stor variasjon i jordegenskapene.
 • Cambisol 

  Svendgård-Stokke, Siri; Kok, Nora Hua Ly (Journal article, 2024)
  Cambisol er selvdrenert jordsmonn med utviklet jordstruktur. Arealer med Cambisol er stort sett lettdrevne jordbruksarealer.
 • Arenosol 

  Svendgård-Stokke, Siri; Kok, Nora Hua Ly (Journal article, 2024)
  Arenosol er en selvdrenert jord med høyt sandinnhold. Jorda har liten evne til å lagre vann og lavt til moderat høyt innhold av organisk materiale. Arealer med Arenosol er tidlig klare for jordarbeiding om våren.

Vis flere