Select a community to browse its collections.

 • Demensomsorg på gård: Et samarbeid mellom landbruk og kommunal helsesektor 

  Prestvik, Anne; Logstein, Britt; Pettersen, Ivar; Brobakk, Jostein Tapper; Farstad, Maja; Vennesland, Birger (NIBIO rapport;6(127) 2020, Research report, 2020-10)
  This report is part of the research project called Farm-based day care services for people With dementia: quality development through interdisciplinary collaboration. We have studied farmers who are offering these services ...
 • Vurdering av toppdekket og etablert vegetasjonsdekket i kantsone på avsluttet deponi – Spillhaug, 2020 

  Bergersen, Ove (NIBIO rapport;6(128) 2020, Research report, 2020-10)
  Det ble under befaring i juni 2020 observert ingen synlige åpne områder i toppdekket hvor evt. gass lekker ut. Ingen sulfid lukt som tegn på deponigass lekkasje ble påvist. Vegetasjonen hadde etablert seg enda mer tydedelig ...
 • Mye jord der folk flest bo 

  Aune-Lundberg, Linda; Ulfeng, Hege (NIBIO-POP;6(39)2020, Journal article, 2020-10)
  «Mye av den beste jorda i Norge ligger i og rundt byer og tettsteder». Denne påstanden har blitt gjentatt utallige ganger. Likevel har ingen visst hvor mye av jordbruksarealet som faktisk ligger tettstedsnært. Nå har NIBIO ...
 • Grass Carp Reovirus Major Outer Capsid Protein VP4 Interacts with RNA Sensor RIG-I to Suppress Interferon Response 

  Su, Hang; Fan, Chengjian; Liao, Zhiwei; Yang, Chunrong; Clarke, Jihong Liu; Zhang, Yongan; Su, Jianguo (Peer reviewed; Journal article, 2020-04-06)
  Diseases caused by viruses threaten the production industry and food safety of aquaculture which is a great animal protein source. Grass carp reovirus (GCRV) has caused tremendous loss, and the molecular function of viral ...
 • Integrated Pest Management adoption by grain farmers in Norway: A novel index method 

  Steiro, Åsmund Lægreid; Kvakkestad, Valborg; Breland, Tor Arvid; Vatn, Arild (Peer reviewed; Journal article, 2020-04-28)
  Within the last decade, implementing eight key principles of Integrated Pest Management (IPM) has become mandatory for all professional users of pesticides in the European Union (EU) and European Economic Area (EEA). ...

View more