Select a community to browse its collections.

 • Kartlegging av Phytophthora i Bymiljøetatens planteskole i Oslo 2019 

  Talgø, Venche; Brurberg, May Bente; Pettersson, Martin (NIBIO Rapport;, Research report, 2020-07)
  I Bymiljøetatens planteskole i Oslo ble det i 2019 påvist fem Phytophthora-arter; P. cryptogea, P. gonapodyides, P. lacustris, P. rosaecearum and P. uniformis. På svartor (Alnus glutinosa) med typiske Phytophthora-symptomer ...
 • Verdiskaping og sysselsetting i landbruk og landbruksbasert industri i Nord-Norge. Oppdaterte beregninger basert på tall fra 2018 

  Knutsen, Heidi; Rye, Siv Karin Paulsen; Hansen, Øyvind; Lerfald, Merethe; Lund, Per Olav; Kvamme, Stine (NIBIO Rapport;6(108) 2020, Research report, 2020-07)
  I 2018 var det 1 949 jordbruks-foretak i Nordland som søkte om produksjonstilskudd. I Troms var tilsvarende tall 853 og i Finnmark 286. Fra 2009 er antall foretak redusert med 24, 27 og 21 prosent for henholdsvis Nordland, ...
 • Økonomien i jordbruket på Østlandet i perioden fra 2017 til 2018 

  Kirsanova, Elena; Svennerud, Mads; Øvren, Eva (NIBIO Rapport;6(105) 2020, Research report, 2020-07)
  Rapporten tar for seg utviklingen i økonomien i jordbruket på Østlandet for perioden 2009-2018. Det presenteres nøkkeltall for Østlandet som helhet, for flatbygder kontra andre bygder, for ulike driftsformer og for de ...
 • Nøkkeltall fra Norsk genressurssenter 2019 

  Sæther, Nina Alvilde Hovden; Holene, Anna Caroline; Fjellstad, Kjersti Bakkebø; Rasmussen, Morten; Wallin, Hanne Gro (NIBIO Rapport;6(107) 2020, Research report, 2020-07)
  Rapporten gir oversikt over status for bevaringsverdige husdyr, skogtrær og kulturplanter i Norge for 2019. Sentrale begreper i genressursarbeidet for husdyr, planter og skogtrær er definert og forklart. For de bevaringsverdige ...
 • Vurdering av dobbeltanalyser Bytte av prøvetakere ved JOVA-målestasjonene Kolstad, Eikra, Nyhaga og Mørdre 

  Bechmann, Marianne; Hauken, Marit; Eggestad, Hans Olav; Deelstra, Johannes; Tveiti, Geir (NIBIO Rapport;6(93) 2020, Research report, 2020)
  De automatiske prøvetakerne i fire målestasjoner i Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) har blitt byttet ut og i den forbindelse ble det tatt ut doble sett med vannpårøver både med det gamle og det nye ...

View more