• Energipotensialet fra skogen i Norge 

   Gjølsjø, Simen; Hobbelstad, Kåre (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;09/2009, Research report, 2009)
   Denne oppdragsrapporten er utarbeidet for å få en oversikt over energipotensialet fra skogen i Norge. Grunnlaget for dataene er Landskogtakseringens materiale samt Marklunds funksjoner for beregning av greiner, topper og stubber.
  • Opptak og utslipp av CO2 i skog. Vurdering av omløpstid, hogstmetode og hogstfredning for CO2-binding i jord og trær 

   Nilsen, Petter; Hobbelstad, Kåre; Clarke, Nicholas (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;06/2008, Research report, 2008)
   Rapporten vurderer ut fra eksisterende litteratur og ved hjelp av modell- og prognosekjøringer konsekvensen av ”hogstfredning” og ulike omløpstider i skog på karbonbinding. Resultatene antyder at høyest samlet karbonbinding ...
  • Tømmerressursene på kysten. Status, utvikling og kvantumsprognoser 

   Øyen, Bernt-Håvard; Hobbelstad, Kåre; Ørnelund Nilsen, Jan-Erik (Oppdragsrapport fra Skog og landskap;01/08, Report, 2008)
   Basert på nye og eldre data fra Landsskogtakseringen er virkeskvantum og tilvekstmassen på kysten beskrevet. På grunnlag av den historiske utviklingen og kvantumsprognoser er den forventede utvikling i tømmerressursene ...