• Camarosporium sp. 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101N) 2003, Research report, 2003)
   Daude topp- og sideknoppar er eit stort problem på fjelledelgran i norske juletrefelt. Ein veit ikkje sikkert kva som er årsaka til knoppdaudinga, men soppen Camarosporium sp. er funnen på to lokalitetar i Rogaland. Frå ...
  • Behandling mot hageoldenborre 

   Hofsvang, Trond (Grønn kunnskap e;7(115) 2003, Research report, 2003)
   Planteforsk Plantevernet får mange henvendelser om skade på plen som skyldes hageoldenborre Phyllopertha horticola, årets sommer var intet unntak. Artikkelen tar for seg biologisk bekjempelse av disse skadegjørerne med ...
  • Rotsårnematoder på potet 

   Hammeraas, Bonsak (Grønn kunnskap e;7(119) 2003, Research report, 2003)
   For første gang i Norge er det påvist skade av såkalt rotsårmematoder på potet. Foreløpig er det påvist betydelig skade på to potetfelt i henholdsvis Eidskog og Grue. Planteforsk, Plantevernet går derfor ut med en generell ...
  • Mg-mangel 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101F) 2003, Research report, 2003)
   Magnesiummangel fører til store skadar på ulike bartre-artar. I nokre felt med lawsonsypress (Chamaecyparis lawsoniana) er skadane så omfattande at baret ikkje er salsvare. Også i mange juletrefelt, spesielt i nordmannsedelgran ...
  • Minerfluer på korn og gras 

   Andersen, Arild (Grønn kunnskap e;7(117) 2003, Research report, 2003)
   Artikkelen beskriver arter, utbredelse, utseende, biologi, vertplanter, skadeomfang, bekjempelse for forskjellige minerfluer som går på korn og gras. Artikkelen er en revidert utgave av Småskrift 9/89.
  • Sjukdommer og skadedyr på korsblomstra grønnsaker 

   Fagertun, Liv; Hofsvang, Trond; Meadow, Richard; Taksdal, Gudmund (Planteforsk: Grønn kunnskap;, Research report, 2003)
   Publikasjonen er en revidert utgave av Småskrift 7/94. som omhandler de viktigste sjukdommer og skadegjørere i korsblomstra vekster.
  • Sphaeropsis sapinea 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101Y) 2003, Research report, 2003)
   Sphaeropsis sp. vart funnen på ein einer (Juniperus communis) med fleire visne kvistar og daudt bar i planteskulen på NLH i 2001. Sphaeropsis er ein skadegjerar ein finn verda over. Soppen gir kreftsår og daude nåler og ...
  • Svovelkalk mot skurv - gammalt preparat med ny aktualitet 

   Stensvand, Arne; Meland, Jan; Røen, Dag (Grønn kunnskap e;7(125) 2012, Research report, 2003)
   Artikkelen skildrar situasjonen for godkjenning av svovelkalk (kalsiumpolysulfid) i Noreg og nokre andre europeiske land, korleis preparatet virkar, resultat frå norske forsøk og praktisk tilråding ved bruk av preparatet.
  • Bladlus på korn 

   Andersen, Arild (Grønn kunnskap e;7(104) 2003, Research report, 2003)
   Artikkelen beskriver utseende, biologi, arter, utbredelse, naturlige fiender og kjemisk bekjemlpelse av de økonomisk viktige bladlusene på korn i Norge. Artikkelen er en revidert utgave av Småskrift 10/92.
  • Phaeocryptopus nudus 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101C) 2003, Research report, 2003)
  • Nematoder på frukttrær. En pilotstudie, og noen tiltak 

   Magnusson, Christer; Hammeraas, Bonsak (Grønn kunnskap e;7(132) 2003, Research report, 2003)
   Frukttrær er en langsiktig kultur, hvor angrep av planteparasittære nematoder kan føre til avlingstap og tredød. Nematodenes effekter på frukttrær beror av nematodeartenes oppformeringsevne og skadelighet på det aktuelle ...
  • Hvorfor mislykkes ofte direktesåing i grasmark? 

   Haugland, Espen (Grønn kunnskap e;7(107) 2003, Research report, 2003)
   I mange situasjoner er det ønskelig å fornye grasmarka uten å pløye. Store deler av den norske grasmarka er for grunnlendt, full av stein eller for bratt til at den kan pløyes. Ved pløying øker også faren for utvasking av ...
  • Pucciniastrum epilobii (edelgranrust) 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101U) 2003, Research report, 2003)
   Edelgranrust er sjeldan eit stort problem i juletrefelt, men det er registrert ein del skade på nordmannsedelgran. Angrepne nåler vert brune, krøllar seg og fell av, og toppskota kan verta skeive. Denne rustsoppen har ...
  • Phomopsis spp. 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101A) 2003, Research report, 2003)
  • Seiridium sp. 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101W) 2003, Research report, 2003)
   I Noreg vart soppen Seiridium funnen i 2002 på ein skadd tujahekk i Fredrikstad. Frå andre stader i verda er det kjent at denne soppen dannar kreftsår og fører til visning av nåler og skot.
  • Polyfage predatorer i jordbruksområder 

   Andersen, Arild (Grønn kunnskap e;7(114) 2003, Research report, 2003)
   Mange insektgrupper inneholder rovdyr som er nyttige i jordbruksområder ved å spise skadedyr. Mest kjent er vel marihøner, som er spesialister på å spise bladlus. De er fargerike og dagaktive, noe som gjør at vi lett blir ...
  • Slurv med vask gir sprøyteskade 

   Skuterud, Rolf (Grønn kunnskap e;7(122) 2003, Research report, 2003)
   Slurv med vask av sprøyteutstyr fører hvert år til sprøyteskader. Det er ikke alltid tilstrekkelig å vaske sprøyta bare med vann. Det sikreste er å bruke et av de anbefalte vaskemiddel, og da fortrinnsvis det som er oppgitt ...
  • God dyrkingspraksis for hagesalat i veksthus- og frilandsdyrking med sikte på redusert nitratinnhold 

   Dragland, Steinar (Grønn kunnskap e;7(133) 2003, Research report, 2003)
   I 1997 vedtok EU en forordning som setter maksimalgrenser for konsentrasjon (her referert til som innhold) av nitrat i salat. Forordningen gjelder fra 17.9.1998, - også for Norge. Det er dyrkeren som er ansvarlig for at ...
  • Armillaria spp. (honningsopp) 

   Talgø, Venche; Singh, Helen Myksvoll; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101Å) 2003, Research report, 2003)
   I Noreg er det registrert tre artar av honningsopp. Dei angrip mange treaktige planteartar, men dei er mest vanlege i skogsbestand av gran. I grøntanlegg er honningsopp ein vanleg skadegjerar på til dømes tujahekkar.
  • Greindød - ny soppsjukdom i hageblåbær 

   Stensvand, Arne; Langnes, Rolf (Grønn kunnskap e;7(106) 2003, Research report, 2003)
   Greindød som er årsaka av sekksporesoppen Godronia cassandrae f.sp. vaccinii Groves, vart påvist i hageblåbær (Vaccinium corymbosum) for første gong i Noreg i 1995. Sjukdomen er til no funnen i Østfold, Akershus, Telemark, ...