• Bruk av pelletert og granulert slam i landbruk og grøntanlegg 

      Havstad, Lars T.; Asdal, Åsmund (Grønn kunnskap e;9(124) 2005, Research report, 2005)
      I årene 2004-2005 ble tørket og pelletert/granulert slam fra Arendal, Bekkelaget, Sentralanlegget for Nord-Jæren (SNJ), Gardermoen (kun i 2004), Gjøvik og Larvik (kun i 2004) undersøkt i ulike potte- og feltforsøk på ...