Show simple item record

dc.contributor.authorUhlen, Anne Kjersti
dc.contributor.authorBørresen, Trond
dc.contributor.authorKværnø, Sigrun
dc.contributor.authorKrogstad, Trond
dc.contributor.authorWaalen, Wendy
dc.contributor.authorStrand, Einar
dc.contributor.authorBleken, Marina Azzaroli
dc.contributor.authorSeehusen, Till
dc.contributor.authorDeelstra, Johannes
dc.contributor.authorSundgren, Tove
dc.contributor.authorLillemo, Morten
dc.contributor.authorRiley, Hugh
dc.contributor.authorAbrahamsen, Unni
dc.contributor.authorØygarden, Lillian
dc.coverage.spatialNorgenb_NO
dc.date.accessioned2017-06-20T06:17:02Z
dc.date.available2017-06-20T06:17:02Z
dc.date.created2017-06-19T12:39:44Z
dc.date.issued2017-06-19
dc.identifier.isbn978-82-17-01888-9
dc.identifier.issn2464-1162
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2446421
dc.description.abstractØkt produksjon av korn er viktig for å øke matproduksjonen i Norge i tråd med landbrukspolitiske målsettinger. Men den norske kornproduksjonen er betydelig redusert siden 1990, både på grunn av redusert areal og fravær av avlingsframgang. Å øke avlingene per arealenhet vil være nødvendig for å snu trenden og å øke den norsk kornproduksjonen. I BIONÆR-prosjektet AGROPRO (Agronomi for økt matproduksjon. Utfordringer og muligheter) er det forsket på jord, jordkultur og samspillet mellom jord og planter for å oppnå økt avling med bærekraftige produksjonsmetoder. I denne rapporten beskrives kunnskapsstatus for et utvalg av agronomiske tiltak, og deres betydning for å oppnå økte kornavlinger. Arbeidet er gjennomført av forskere og andre nøkkelpersoner med ekspertise på fagområdene innen jord og jordarbeiding, hydrologi og drenering, kornproduksjon og avlingsfysiologi, kornsorter og planteforedling. For hvert agronomisk tiltak er det tatt utgangspunkt i kunnskapsstatus, resultater fra feltforsøk, og andre relevante rapporter og statistikker. For å kvantifisere mulige avlingsøkninger av tiltakene er det i tillegg brukt faglig skjønn som er utfordret i gruppediskusjoner. Rapporten konkluderer med at kornavlingene kan økes med 20-25% gjennom de forbedrede agronomiske tiltakene som er vurdert. Tiltak som forbedrer dyrkingsjordas kvalitet og som reduserer/forebygger jordpakking er særlig viktige, og legger grunnlaget for ytterligere økninger av andre tiltak.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNIBIOnb_NO
dc.relation.ispartofNIBIO Rapport
dc.relation.ispartofseriesNIBIO Rapport;3(87) 2017
dc.subjectDreneringnb_NO
dc.subjectDrainagenb_NO
dc.subjectJordpakkingnb_NO
dc.subjectSoil compactionnb_NO
dc.titleØkt kornproduksjon gjennom forbedret agronomisk praksis. En vurdering av agronomiske tiltak som kan bidra til avlingsøkninger i kornproduksjonen.nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Landbruksfag: 910nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Agricultural sciences: 910nb_NO
dc.source.pagenumber48nb_NO
dc.source.volume3nb_NO
dc.source.issue87/2017nb_NO
dc.identifier.cristin1477096
dc.relation.projectNIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi: 8576nb_NO
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record