Show simple item record

dc.contributor.authorThorvaldsen, Pål
dc.contributor.authorHansen, Inger
dc.contributor.authorSturite, Ievina
dc.coverage.spatialNorge, Nordland, Alstahaug, Tjøttaen_US
dc.date.accessioned2021-06-16T11:19:15Z
dc.date.available2021-06-16T11:19:15Z
dc.date.created2020-09-28T09:54:46Z
dc.date.issued2020-03-17
dc.identifier.isbn978-82-17-02544-3
dc.identifier.issn2464-1162
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2759750
dc.description.abstractBeiting av tamrein på dyrka mark kan forårsake store konflikter mellom landbruksnæring og reindriftsnæring. Som følge av årlige konflikter med rein på vinterbeite på Helgelandskysten, ble det gjennomført et forprosjekt i Dønna kommune. Målet med dette prosjektet var å høste erfaringer med metodebruk og gjøre en foreløpig beregning av eventuell avlingsskade forårsaket av at tamrein beiter på innmark. Avlingstall fra 12 forsøksfelt, posisjoner fra 30 GPS-merkede simler samt dokumentasjon av tamrein- og viltforekomster fra fem viltkameraer, danner datagrunnlaget for resultatene. Forsøket varte gjennom hele vinter- og vårperioden 2019 fram til 1. slått i slutten av juni. Resultatene viste ingen statistisk sikre forskjeller i grasavlinger mellom engarealer som var eksponert for reinbeiting (og annet hjortevilt) og arealer som var skjermet for dette. Dataene var imidlertid preget av stor variasjon og få gjentak. Ytterligere tallmateriale fra et større geografisk område og over flere år vil være nødvendig for å identifisere eventuelle effekter. Resultatene viste også at tamreinen foretrakk myr, kystlynghei og fulldyrka innmark framfor andre vegetasjonstyper. Forsøksfelt-metodikken som ble brukt for å beregne avlingsmengden i beita og ubeita ruter fungerte svært tilfredsstillende. Metoden for beiteskadetaksering, som i utgangspunktet var utviklet for hjort, må imidlertid kalibreres for tamrein dersom den skal benyttes videre.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for bioøkonomien_US
dc.relation.ispartofseriesNIBIO Rapport;6/43/2020
dc.subjectAvlingen_US
dc.subjectYielden_US
dc.subjectTamreinen_US
dc.subjectReindeeren_US
dc.subjectArealbruken_US
dc.subjectLand-useen_US
dc.titleSkadeomfang fra beiting av rein på innmark. Resultat fra forprosjekt på Dønna i Nordland.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og fiskerifag: 900en_US
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fisheries science: 900en_US
dc.source.pagenumber32en_US
dc.source.volume6en_US
dc.source.issue43en_US
dc.identifier.cristin1833961
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record