• Arktisk kvalitet – faglige utfordringer 

   Martinussen, Inger; Johansen, Tor Jacob (Grønn kunnskap e;9(115A) 2005, Research report, 2005)
   Arktisk kvalitet kan defineres som positive utslag av nordlig klima og opprinnelse på egenskaper og/eller forventninger til et produkt. Artikkelen gir en oversikt over ulike kvaliteter, eksempler på dokumenterte nordlige ...
  • Fysiologisk alder hos settepoteter 

   Johansen, Tor Jacob (Grønn kunnskap e;9(114) 2005, Research report, 2005)
   Fysiologisk alder hos settepoteter kan defineres som ”utviklingsstadiet hos en knoll, som er påvirket av kronologisk alder, dyrkings- og lagringsforhold”. Hovedstadiene i denne utviklingen fra fysiologisk ung til gammel ...