Viser treff 41-60 av 120

  • Phytophthora spp. 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101G) 2003, Research report, 2003)
   Algesoppartar innan slekta Phytophthora gjer stor skade i norske planteskular, klyppegrøntfelt, parkar, anlegg og privathagar. Lawsonsypress er spesielt utsett for denne skadegjeraren.
  • Thysanophora penicillioides 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101L) 2003, Research report, 2003)
   Soppen Thysanophora penicillioides fører etter alt å døma til sterkt nålefall på nordmannsedelgran. Denne soppen er også funnen på fleire andre edelgran- og granartar her i landet.
  • Strasseria geniculata 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101Z) 2003, Research report, 2003)
   Strasseria geniculata vart funnen på ei furu med sterkt nålefall på området til NLH i 2001. Frå utlandet er det kjent at denne soppen kan vera problematisk på småplanter. På tømmerstokker er dette ein av fleire blåvedsoppar.
  • Sirococcus sp. 

   Talgø, Venche; Andersen, Morten N.; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101X) 2003, Research report, 2003)
   Sirococcus kan vera problematisk på gran i skogplanteskular. Soppen kan vera frøoverført og angrep fører til at nye skot på gran heng og vert brune.
  • Nytteorganismer mot hærmygg i julestjerne 

   Sundbye, Anette; Johansen, Nina S (Grønn kunnskap e;7(116) 2003, Research report, 2003)
   Hærmygg (Sciaridae spp.) kan være et stort problem i dyrking av julestjerne. Per i dag finnes det ingen godkjente kjemiske midler som har tilfredsstillende virkning. Aktuelle biologiske bekjempelsesmidler er nematoder ...
  • Chrysomyxa abietis (granrust) 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101O) 2003, Research report, 2003)
   Granrust angrip nye, mjuke nåler. Ved sterke angrep kan heile årsskota verta gule. Denne rustsoppen kan vera problematisk i juletrefelt. Angrepa aukar som regel til høgare over havet og lenger nord ein kjem.
  • Botrytis cinerea (gråskimmel) 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne; Andersen, Morten N. (Grønn kunnskap e;7(101E) 2003, Research report, 2003)
  • Kabatina spp. 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101Q) 2003, Research report, 2003)
   Soppar innan slekta Kabatina har i mange år ført til daude nåler og skot på tuja, einer og sypress i Noreg. I 2002 vart denne soppen også registrert på skadde nåler av nobeledelgran.
  • Soppsjukdomen heggeflekk- eit litteraturoversyn 

   Børve, Jorunn (Grønn kunnskap e;8(129) 2004, Research report, 2004)
   Heggeflekk er den mest alvorlege soppsjukdomen på surkirsebær. Angrep kan føra til både omfattande avlingstap i året med infeksjon og i åra etter. Heggeflekk har liknande livvssyklus som epleskurv og difor potensiale til ...
  • Rhizophusråte (skjeggmugg) 

   Toppe, Brita; Fløistad, Erling (Grønn kunnskap e;8(123A) 2004, Research report, 2004)
   Rhizophus stolonifer er ein svak parasitt som årleg fører til betydelege utfall i julestjerne. Soppen gjer størst skade i stressa eller skadde planter under fuktige og varme forhold. God hygiene og klimastyring er viktige ...
  • Snegler som skadedyr på planter 

   Hofsvang, Trond (Grønn kunnskap e;7(123) 2003, Research report, 2003)
   Sneglene er viktige i nedbrytningsprosessen av plantemateriale i naturen. Noen ganske få arter kan opptre som skadedyr på planter i jord- og hagebruk. Områder med høy fuktighet, moderate temperaturer og milde vintre utgjør ...
  • Koriander (Coriandrum sativum), prøvedyrka på Indre Østland 1999-2002 

   Børtnes, Gunhild; Mordal, Ruth (Grønn kunnskap e;8(126) 2004, Research report, 2004)
   Ved Planteforsk Kise i Hedmark vart det i åra 1999 til 2003 prøvedyrka koriander (Coriandrum sativum). Avlingar og oljeinnhald synte at det er mogeleg å dyrka koriander for oljeproduksjon i Norge. Forutsetningane er lang ...
  • Fusarium spp. 

   Talgø, Venche; Henriksen, Birgitte; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101B) 2003, Research report, 2003)
  • Rhizosphaera spp. 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101H) 2003, Research report, 2003)
   Rhizosphaera spp. kan føra til sterkt nålefall på gran- (Picea spp.) og edelgran (Abies spp.). I nokre juletrefelt her i landet, spesielt i nordmannsedelgran (Abies nordmanniana), er dette eit så stort problem at sprøyting ...
  • Camarosporium sp. 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101N) 2003, Research report, 2003)
   Daude topp- og sideknoppar er eit stort problem på fjelledelgran i norske juletrefelt. Ein veit ikkje sikkert kva som er årsaka til knoppdaudinga, men soppen Camarosporium sp. er funnen på to lokalitetar i Rogaland. Frå ...
  • Behandling mot hageoldenborre 

   Hofsvang, Trond (Grønn kunnskap e;7(115) 2003, Research report, 2003)
   Planteforsk Plantevernet får mange henvendelser om skade på plen som skyldes hageoldenborre Phyllopertha horticola, årets sommer var intet unntak. Artikkelen tar for seg biologisk bekjempelse av disse skadegjørerne med ...
  • Erfaringer med rovdyrsikre gjerder i Norge 

   Hansen, Inger; Bjøru, Ronald; Mogstad, Dordi K. (Grønn kunnskap e;8(105) 2004, Research report, 2004)
   Planteforsk Tjøtta fagsenter har på oppdrag fra DN gjort en evaluering av ordningen med rovdyrsikre gjerder som forebyggende tiltak mot rovviltskader i Norge. Datamateriale fra 21 sauebrukere med til sammen 17 gjerdeanlegg ...
  • Mg-mangel 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101F) 2003, Research report, 2003)
   Magnesiummangel fører til store skadar på ulike bartre-artar. I nokre felt med lawsonsypress (Chamaecyparis lawsoniana) er skadane så omfattande at baret ikkje er salsvare. Også i mange juletrefelt, spesielt i nordmannsedelgran ...
  • Sluttrapport frå prosjektet ”Utrydding av eplebladgallmygg (Dasineura mali) i Ullensvang og Gvarv” 

   Jaastad, Gunnhild; Hesjedal, Kåre; Edland, Torgeir (Grønn kunnskap e;8(107) 2004, Research report, 2004)
   Vi må innsjå at vi har fått eit nytt skadedyr i Norge. Dette er eit skadedyr som er viktig for unge plantingar av eple, og eit skadedyr der det må setjast inn tiltak seint i sesongen i høve til andre skadedyr som er naturlege ...
  • Landbruksmeteorologi for landbruk og miljø 

   Sivertsen, Tor Håkon; Magnus, Håkon; Rafoss, Trond (Grønn kunnskap e;8(106) 2004, Research report, 2004)
   Fagområdet landbruksmeteorologi er kort beskrevet som en kobling av fysisk meteorologi mot biologiske kunnskaper med anvendelse i plantedyrking. Landbruksmeteorologiens plass i Planteforsk som et eget prosjekt, ...