Recent Submissions

 • Mat og industri 2000 Status og utvikling i norsk nærings- og nytelsesmiddelindustri 

  Gudem, Runhild (Mat og industri;1, Research report, 2000)
  Etter seks år med høy økonomisk vekst, var det klare tegn til stagnasjon i norsk økonomi i 1999. Til tross for lav aktivitetsvekst gikk likevel sysselsettingen litt opp. Aktuelle prognoser viser en relativt svak vekst i ...
 • Mat og industri 2015. Status og utvikling i norsk matindustri 

  Kårstad, Signe (Mat og industri;, Report, 2015)
  Norsk matindustri er en av Norges største fastlandsindustrier og har stor sysselsetting i distriktene med bedrifter spredt ut over hele landet. Matindustrien er en stor avtaker av produkter fra norsk primærnæring, og med ...
 • Driftsgranskinger i jord- og skogbruk. Regnskapsresultater 2002 

  Unknown author (Driftsgranskninger i jord- og skogbruk;2002, Research report, 2003-10)
 • Driftsgranskinger i jord- og skogbruk. Regnskapsresultater 2003 

  Unknown author (Driftsgranskninger i jord- og skogbruk;2003, Research report, 2004-11)
 • Driftsgranskinger i jord- og skogbruk. Regnskapsresultater 2001 

  Unknown author (Driftsgranskninger i jord- og skogbruk;2001, Research report, 2002-10)
 • Driftsgranskinger i jord- og skogbruk. Regnskapsresultater 2006 

  Unknown author (Driftsgranskninger i jord- og skogbruk;2006, Research report, 2007-12)
  Hovudformålet med driftsgranskingane er å presentere årlege resultat og den meir langsiktige utviklinga for økonomien på gardsbruk der inntekta frå jordbruket har eit vesentleg omfang. Driftsgranskingane byggjer på ...
 • Driftsgranskingar i jord- og skogbruk. Rekneskapsresultat 2007 

  Unknown author (Driftsgranskninger i jord- og skogbruk;2007, Research report, 2008-12)
  Hovudformålet med driftsgranskingane er å vise årlege resultat og meir langsiktige utviklingslinjer for økonomien på gardsbruk der inntekta frå jordbruket har eit vesentleg omfang. Driftsgranskingane byggjer på ...
 • Driftsgranskinger i jord- og skogbruk. Regnskapsresultater 2005 

  Unknown author (Driftsgranskninger i jord- og skogbruk;2005, Research report, 2006-12)
  Hovedformålet med driftsgranskingene er å presentere årlige resultater, og mer langsiktige utviklingslinjer, for økonomien på gårdsbruk der inntekter fra jordbruket har et vesentlig omfang. Driftsgranskingene bygger ...
 • Driftsgranskingar i jord- og skogbruk. Rekneskapsresultat 2008 

  Unknown author (Driftsgranskninger i jord- og skogbruk;2008, Research report, 2009-12)
 • Driftsgranskinger i jord- og skogbruk. Regnskapsresultater 2004 

  Unknown author (Driftsgranskninger i jord- og skogbruk;2004, Research report, 2005-12)
  Hovedformålet med driftsgranskingene er å presentere årlige resultater, og mer langsiktige utviklingslinjer, for økonomien på gårdsbruk der inntekter fra jordbruket har et vesentlig omfang. Driftsgranskingene bygger ...
 • Mat og industri 2011 - Status og utvikling i norsk matindustri 

  Steine, Gro; Kjuus, Johanne (Mat og industri;2011, Research report, 2011-09)
  Norsk matindustri produserer varer hovedsakelig til det norske forbrukermarkedet og er en sentral, og en helt nødvendig del av en komplett verdikjede for mat. Matindustrien er en stor avtaker av produkter fra norsk ...
 • Driftsgranskingar i jord- og skogbruk. Rekneskapsresultat 2012 

  Unknown author (Driftsgranskninger i jord- og skogbruk;2012, Research report, 2013-12)
  Driftsgranskingane skal vise årlege resultat, og meir langsiktige utviklingslinjer, for økonomien i jordbruket. Undersøkinga er avgrensa til gardsbruk der inntekta frå jordbruket utgjer ein viktig del av den samla inntekta ...
 • Driftsgranskingar i jord- og skogbruk. Rekneskapsresultat 2010 

  Unknown author (Driftsgranskninger i jord- og skogbruk;2010, Research report, 2011-12)
  Driftsgranskingane skal vise årlege resultat, og meir langsiktige utviklingslinjer, for økonomien i jordbruket. Undersøkinga er avgrensa til gardsbruk der inntekta frå jordbruket utgjer ein viktig del av den samla inntekta ...
 • Driftsgranskingar i jord- og skogbruk. Rekneskapsresultat 2011 

  Unknown author (Driftsgranskninger i jord- og skogbruk;2011, Research report, 2013-01)
  Driftsgranskingane skal vise årlege resultat, og meir langsiktige utviklingslinjer, for økonomien i jordbruket. Undersøkinga er avgrensa til gardsbruk der inntekta frå jordbruket utgjer ein viktig del av den samla inntekta ...
 • Mat og industri 2009. Status og utvikling i norsk matindustri 

  Nordlund, Anders (Mat og industri;2009, Research report, 2009-04)
  Norsk matindustri er en sentral aktør i den norske matkjeden og en stor bidragsyter til verdiskaping i norsk industri. Norsk matindustri er Norges nest største industribransje etter verkstedindustrien og står for 19 prosent ...
 • Driftsgranskingar i jord- og skogbruk. Rekneskapsresultat 2009 

  Kristiansen, Berit (Driftsgranskninger i jord- og skogbruk;2009, Research report, 2010-12)
  Driftsgranskingane skal vise årlege resultat, og meir langsiktige utviklingslinjer, for økonomien i jordbruket. Undersøkinga er avgrensa til gardsbruk der inntekta frå jordbruket utgjer ein viktig del av den samla inntekta ...
 • Mat og industri 2010. Status og utvikling i norsk matindustri 

  Nordlund, Anders (Mat og industri;2010, Research report, 2010-04)
 • Dagligvarehandel og mat 2010 

  Kjuus, Johanne (Dagligvarehandel og mat;2010, Research report, 2010-04)
  Norsk dagligvarehandel lever av å formidle mat og andre dagligvarer til norske forbrukere og har stor betydning for forbrukernes dagligvaretilbud. Tilgjengelighet og utvalg, pris og kvalitet avhenger av tilpasningen i ...
 • Utsyn over norsk landbruk. Tilstand og utviklingstrekk 

  Knutsen, Heidi (Utsyn over norsk landbruk;2010, Research report, 2010-10)
  I år er det 16. gang «Utsyn over norsk landbruk» blir utgitt. Årets utgave er omarbeidet og noe kortere enn siste års utgaver. Utsynets tema er norsk landbruk, og delen om internasjonalt landbruk er derfor konsentrert om ...
 • Dagligvarehandel og mat 2011 Perspektiver for verdikjedene for matvarer 

  Gabrielsen, Tommy Staahl; Pettersen, Ivar (Dagligvarehandel og mat;2011, Research report, 2011)
  Analyser av tilgjengelige data for tilpasninger i verdikjeden for matvarer i Norge bekrefter at norske forbrukere betaler en betydelig høyere pris for dagligvarene enn konsumentene i våre naboland. Én viktig årsak synes å ...

View more