Now showing items 1-20 of 234

  • Aggressiv bladskimmel påvist i lisespringfrø — ”Flittig-Lise” 

   Toppe, Brita; Herrero, Maria-Luz; Stensvand, Arne (Bioforsk TEMA;3(21) 2008, Research report, 2008)
   På seinsommaren 2008 vart bladskimmel for første gong påvist i lisespringfrø (Impatiens walleriana) i Noreg. Sjukdomen fører til misvekst, bladgulning, knopp- og bladfall. Store åtak er registrert i grøntanlegg og privathagar ...
  • Agricat 2 - modell for beregning av jord- og fosfortap fra jordbruksarealer 

   Kværnø, Sigrun; Turtumøygard, Stein; Grønsten, Heidi Anette; Bechmann, Marianne (Bioforsk TEMA;, Research report, 2014)
   Agricat 2 er en nedbørfeltorientert modell som kan benyttes til å beregne jord- og fosfortap fra jordbruksarealer. Modellen kan kjøres for ulike driftssystemer og tiltakspakker. Bioforsk har utviklet denne modellen, og ...
  • Agurkgrønnmosaikkvirus 

   Blystad, Dag-Ragnar (Bioforsk TEMA;2(5) 2007, Research report, 2007)
   Agurkgrønnmosaikkvirus (Cucumber grenn mottle mosaic virus, CGMMV) er et svært smittsomt virus som hører til i Tobamovirus-slekten (samme slekten som tomatmosaikkvirus) . CGMMV infiserer planter tilhørende gresskarfamilien ...
  • Alvorleg sjukdom funnen på bøk 

   Talgø, Venche; Herrero, Maria; Brurberg, May Bente; Stensvand, Arne (Bioforsk TEMA;7(1) 2012, Research report, 2012)
   I Bergen, Haugesund, Stavanger og Larvik har vi funne typiske Phytophthora-symptom på bøk (Fagus sylvatica). Ordet Phytophthora tyder planteøydeleggjar (phyto =plante, phthora=øydeleggjar) og skadeorganismar i denne slekta ...
  • Arealbruk og tapsårsaker hos lam i Flå kommune 2011 

   Hansen, Inger; Bråten, Sverre Einar; Sjulstad, Kjartan; Odden, John; Linnell, John Durrus (Journal article, 2012)
   Tapsundersøkelser på lam ved hjelp av mortalitetssendere («dødsvarslere») har blitt gjennomført en rekke steder i landet de senere år. Disse har gitt god kunnskap om årsakene til og tidspunktene for lammetap i de ulike ...
  • Artsbestemmelse av meitemark 

   Pommeresche, Reidun; Hansen, Sissel; Løes, Anne-Kristin (Bioforsk TEMA;2(4) 2007, Research report, 2007)
   I Norge er det funnet 19 arter meitemark. Av disse er 5-7 vanlige i dyrka jord. Ved hjelp av denne nøkkelen kan du artsbestemme voksne levende individer av de 5 vanligste artene i dyrka jord og kompost. Størrelse og farge ...
  • Asiatiske trebukker i løvtrær og treemballasje 

   Sundbye, Anette; Johansen, Nina S (Bioforsk TEMA;6(12) 2011, Research report, 2011)
   De asiatiske trebukkene Anoplophora chinensis og Anoplophora glabripennis er påvist sporadisk fl ere ganger på løvtrær i Nord-Europa, etter at det er importert infi sert treemballasje, bonsaitrær m.m. fra Øst- Asia. Disse ...
  • Avling og kvalitet av karve (Carum carvi) samla inn frå heile landet 

   Børtnes, Gunhild; Mordal, Ruth (Bioforsk TEMA;5(8) 2010, Research report, 2010)
   Det vart samla inn 71 frøparti av vill karve frå alle fylker i landet. Det vart planta ut karve i september 2007 på Bioforsk Øst Apelsvoll på Østre Toten i Oppland. Karvefrø vart hausta i juli 2009. Det var stor variasjon ...
  • Bakteriekreft funnet på hestekastanje i Norge 

   Perminow, Juliana; Brurberg, May Bente; Sletten, Arild; Talgø, Venche (Bioforsk TEMA;5(23) 2010, Research report, 2010)
   I juli 2010 ble bakteriekreft funnet på hestekastanje (Aesculus hippocastanum) i Rogaland. Sykdommen skyldes Pseudomonas syringae pv. aesculi. Bakterien er påvist på hestekastanje i en rekke Europeiske land. Angrep fører ...
  • Basilikum (Ocimum basilicum L.), prøvedyrking på friland 2001-2005 

   Børtnes, Gunhild; Mordal, Ruth (Bioforsk TEMA;1(26) 2006, Research report, 2006)
   Basilikum er ein varmekrevjande vekst som under norske tilhøve bør plantast på svart plast og dekkast med fiberduk eller klar plast i heile eller delar av vekstsesongen. På verdsbasis er dette ein svært viktig krydderart ...
  • Beiting i fjell eller lavland – tilvekst hos lam 

   Lind, Vibeke; Eilertsen, Svein (Bioforsk TEMA;2(1) 2007, Others, 2007)
   Flere forebyggende tiltak mot tap av sau til freda rovvilt i Norge er blitt testet. Å skille sau og rovvilt i tid og rom er ansett som det mest effektive tiltaket for å løse kroniske rovviltproblemer. I et forsøk ble sau ...
  • Biologisk filter for rensing av gråvann fra bolig eller hytte 

   Hensel, Guro Randem; Køhler, Jens Chr.; Yri, Anders (Bioforsk TEMA;2(29) 2007, Research report, 2008-01)
   Gråvannsrenseanlegg med biofilter består av en vanlig slamavskiller, alternativt et slamfilter for hytter, en pumpekum eller integrert pumpesump og et biofilter som hovedrensetrinn. Vanlig slamavskiller anbefales dersom ...
  • Biologiske, avløpsfrie toaletter (biodoer) 

   Aasen, Roald; Molland, Ove (Bioforsk TEMA;1(16) 2006, Research report, 2006)
   Denne publikasjonen beskriver biologiske avløpsfrie toaletter; funksjon, fordeler og ulemper, miljømerking, valg av store eller små biodoer samt veiledning for installasjon og tips om stell vedlikehold av biodoer. Informasjonen ...
  • Bladfall i kristtorn (Ilex aquifolium) 

   Talgø, Venche; Henriksen, Birgitte; Sundbye, Anette; Pundsnes, Terje; Klemsdal, Sonja; Stensvand, Arne (Bioforsk TEMA;1(1) 2006, Research report, 2006)
   Innan vintergrøne lauvtre er kristtorn den klart største klyppegrøntkulturen. Mykje kristtorn vert i dag tatt ut frå villbestand, særleg i Rogaland. Kristtornproduksjonen i dette fylket har ein årleg førstehandsverdi på ...
  • Bladmidd i økologisk bringebærdyrking 

   Trandem, Nina; Vereide, Rune; Bøthun, Marianne (Bioforsk TEMA;, Research report, 2011)
   Sorten Glen Ample dominerer nå norsk bringebærdyrking, også den økologiske. Denne sorten har mange gode egenskaper under norske forhold, men er dessverre spesielt utsatt for store angrep av bringebærbladmidd (Phyllocoptes ...
  • Blå stappe og grønne guffekaker 

   McKinnon, Kirsty; Pommeresche, Reidun (Bioforsk TEMA;, Research report, 2014)
   Det er artig å lage morsomme retter i skolehagen. Men hva har blå potetstappe og grønne guffekaker med kunnskapsmål i læreplanen å gjøre? Med den rette vinklingen kan det faktisk knyttes til flere kompetansemål, alt fra å ...
  • Bløtråte og stengelråte på potet i Norge 

   Brurberg, May Bente; Dees, Merete; Nærstad, Ragnhild; Perminow, Juliana (Bioforsk TEMA;, Research report, 2015)
   I Europa er tap knyttet til bløtråte og stengelråte i potet forårsaket av pektinolytiske bakterier estimert til 250 millioner Euro per år. I løpet av de siste årene har sykdommene blitt mer problematiske i Norge og andre ...
  • Burot – biologi og bekjempelse 

   Oliver, Benedikte Watne; Fløistad, Inger; Tørresen, Kirsten (Bioforsk TEMA;5(11) 2010, Research report, 2010)
   Burot (Artemisia vulgaris) har de siste årene spredt seg raskt og er til stor sjenanse for mange. Ikke bare er den et plagsomt ugras, men den utgjør også et helsemessig problem. Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) regner ...
  • Climate change and vulnerability in Bangladesh 

   Xenarios, Stefanos; Nemes, Attila; Nagothu, Sekhar; Sarker, G.; Biswas, J.; Maniruzzaman, Md (Bioforsk TEMA;, Research report, 2014)
   It is predicted that climate change will aggravate the presence of sudden (e.g. cyclones, floods etc.) and chronic (e.g. drought, erosion) hazards to agrarian communities in Bangladesh. According to the Intergovernmental ...
  • Dekking for klimaforbedring i økologisk bærdyrking 

   Døving, Aksel; Henriksen, Jan Karstein (Bioforsk TEMA;, Research report, 2010)
   Ulike typer duk til dekking har økt i omfang i hagebruket. Duken gir klimaforbedring og det er særlig tidligere bær eller grønnsaker det er fokusert på. I økologisk dyrking er det en fordel at dekking kan hindre innflyging ...