Now showing items 553-572 of 658

  • Tap av lam på sommerbeite som ikke skyldes rovdyr 

   Bakke, Svanhild (Bioforsk rapport;1(32) 2006, Research report, 2006)
   Årsakene til tap av lam som ikke skyldes rovdyr ble registrert årene 1999 og 2000 i seks besetninger tilhørende Kvikne Vestfjell Saubeitelag, Tynset kommune. Det ble brukt dødsvarslere i begge år. Henholdsvis 300 og 290 ...
  • Tapsårsaker hos lam i Ørpen-Redalen beiteområde, Krødsherad 2007 

   Hansen, Inger (Bioforsk rapport;2(165) 2007, Research report, 2007-12-28)
   Tapsårsaker hos lam i tre besetninger i Ørpen-Redalen beiteområde, Krødsherad kommune, ble kartlagt sommeren 2007 ved hjelp av mortalitetssendere (”dødsvarslere”). 34 av 182 radiomerkede lam omkom på beite (18,7 %). Fem ...
  • Tapsårsaker hos lam på beite i Ørpen-Redalen, 2007 og 2008 

   Hansen, Inger (Bioforsk rapport;4(19) 2009, Research report, 2009-02-15)
   Tapsårsaker hos lam fra tre besetninger i Ørpen-Redalen beiteområde, Krødsherad kommune, ble kartlagt somrene 2007 og 2008 ved bruk av mortalitetssendere (”dødsvarslere”). Gaupe var hovedårsak til de høge lammetapene begge ...
  • Tapsårsaker hos lam på Dyrøya 2013 

   Hansen, Inger; Svavarsdóttir, Saga; Hanssen, Kia Krarup; Mienna, Mathis; Sørby, Julie G. (Bioforsk rapport;9(31) 2014, Research report, 2014-03-31)
   Tapsårsaker hos lam på utmarksbeite ble kartlagt sommeren 2013 i to besetninger på Dyrøya i Troms ved bruk av dødsvarslere og lammenoder. 9,5 % av totalt 284 lam med mortalitetssendere omkom på beite. Seksten kadavre ble ...
  • Tapsårsaker hos lam på Tjongsfjordhalvøya 2006 

   Hansen, Inger (Bioforsk rapport;1(162) 2006, Research report, 2006-12-22)
   Årsakene til lammetap på utmarksbeite ble sommeren 2006 kartlagt i seks besetninger på Tjongsfjordhalvøya ved bruk av mortalitetssendere (”dødsvarslere”). Sekstito av 272 instrumenterte lam omkom på beite (22,8 % ), hvorav ...
  • Tapsårsaker hos lam på østre Malangshalvøya 2005 

   Hansen, Inger (Bioforsk rapport;1(9) 2006, Research report, 2006-01-20)
   Årsakene til lammetap på utmarksbeite ble sommeren 2005 kartlagt i seks besetninger på østre Malangshalvøya ved bruk av mortalitetssendere (”dødsvarslere”). I alt 271 av 1191 lam som ble sluppet på beite omkom (22,8 %). ...
  • Tapsårsaker hos lam på østre Malangshalvøya 2006 

   Hansen, Inger (Bioforsk rapport;2(22) 2007, Research report, 2007-02-15)
   Årsakene til lammetap på utmarksbeite ble sommeren 2006 kartlagt i fem besetninger på østre Malangshalvøya ved bruk av mortalitetssendere (”dødsvarslere”). I alt 243 av 1206 lam som ble sluppet på beite omkom (20,1 %). ...
  • Tapskartlegging og bruk av gaupeklaver på lam, Nordreisa kommune 2009 

   Sørby, Julie G.; Hansen, Inger (Bioforsk rapport;4(180) 2009, Research report, 2009-01-04)
   Ved hjelp av dødsvarslere ble årsakene til lammetapene kartlagt i to besetninger i Nordreisa kommune sommeren 2009. Femten av de 217 instrumenterte lammene omkom på beite (6,9 %), hvorav tre kadavre ble gjenfunnet. Av disse ...
  • Testing hair sampling on power poles as a potential method for DNA identification and monitoring brown bears 

   Kopatz, Alexander; Aspholm, Paul Eric; Rudolph, Anja; Eiken, Hans Geir; Schregel, Julia; Aarnes, Siv; Tobiassen, Camilla; Hagen, Snorre (Bioforsk rapport;9(168) 2014, Research report, 2014-12-05)
   Genetic methods based on sampling of feces and hairs to study brown bears have become the method of choice for many wildlife researchers and managers. Feces and hairs are the most common sample material for DNA identification ...
  • Testing of alternative plant protection products for the control of Microdochium nivale and other diseases on golf greens. Results from the experimental period 1 October 2011 – 1 March 2013 

   Aamlid, Trygve; Paaske, Klaus; Wiik, Lars; Espevig, Tatsiana; Tronsmo, Arne; Pettersen, Trond; Dahl Jensen, Anne Mette; Andersson, Per Göran (Bioforsk rapport;8(54) 2013, Research report, 2013-03-20)
   This progress report presents preliminary results from a project providing data for potential registration of Turf S+ (bacterial product containing Streptomyces) and Turf G+/WPG (fungal product containing Gliocladium ...
  • Testing of alternative plant protection products for the control of Microdochium nivale and other diseases on golf greens.Final report from a three year Project, Oct. 2011 - Sep. 2014 

   Aamlid, Trygve; Espevig, Tatsiana; Tronsmo, Arne; Paaske, Klaus; Wiik, Lars; Pettersen, Trond; Steensohn, Anne; Hetland, Ove; Dahl Jensen, Anne Mette; Anderson, Per Göran (Bioforsk Rapport;, Research report, 2014)
   This report presents results from a project testing Turf G+/WPG (fungal products containing Gliocladium catenulatum) and Turf S+/WPS (bacterial products containing Streptomyces spp.), both from Interagro BIOS AB, and ...
  • Testprogram for overskudds- og restmasser som planlegges brukt til tildekking av forurensede sedimenter 

   Eggen, Trine; Myhre, Lars Petter; Kleiv, Rolf Arne; Amundsen, Carl; Thornhill, Maria; Kitterød, N. O.; Nævdal, Atle; Westerlund, Stig; Sørheim, Roald (Bioforsk rapport;1(13) 2006, Research report, 2006)
   Det er utarbeidet et testprogram for å vurdere egnethet av overskudds- og restmasser for bruk til tildekking av forurensede sedimenter. Testprogrammet vurderer materialets egnethet på generelt grunnlag, uavhengig av en ...
  • The effect of piling on the preservation of cultural layers - Physical-chemical assessment in a soil profile adjacent to a pile 

   Hartnik, Thomas; Matthiesen, Henning (Bioforsk rapport;2(94) 2007, Research report, 2007-09-12)
   Piling as a foundation technique on cultural layers has the advantage that the amount of excavated material is reduced. On the other hand, piling can have an adverse impact on the preservation of cultural layers in the ...
  • The status and need for a safe and affordable dengue vaccine in India. Report from the PlantVaccine project 

   Øvstegård, Rebekka (Bioforsk rapport;5(172) 2010, Research report, 2010-12-08)
   Dengue is the most rapidly spreading mosquito-borne viral disease in the world, with an estimated 50 million infections occurring annually. Dengue infections are a significant cause of morbidity and mortality and lead to ...
  • The virtual fencing system Nofence - Trials 2013 

   Brunberg, Emma; Bergslid, Rose; Sørheim, Kristin (Bioforsk rapport;8(176) 2013, Research report, 2013-12-20)
   NoFence is a GPS-based virtual fencing system to be used for grazing animals. Each animal wears a collar and if crossing a predefined border, the animal will get a sound warning followed by an electric shock. The aims with ...
  • Ti år med vannfugltellinger i Pasvik naturreservat – Oppsummering 1996-2005 

   Günther, Morten (Bioforsk rapport;1(68) 2006, Research report, 2006-12-20)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra ti år med vannfuglregistreringer i Pasvik naturreservat. Til sammen er det gjennomført 31 tellinger i perioden 1996-2005 (20 om våren og 11 om høsten). 52 arter av vannfugler er ...
  • Tidlig lamming som forebyggende tiltak mot tap av lam til rovvilt 

   Bjøru, Ronald; Lind, Vibeke (Bioforsk rapport;2(16) 2007, Research report, 2007-01-31)
   Det foreligger fra før lite data om tiltaket tidlig lamming som et forebyggende tiltak mot rovdyrtap. Undersøkelsen bygger på to bruk i Tana i Finnmark som har prøvd denne metoden de siste fire år. Reduksjon i tap og økte ...
  • Tidlige prognoser for kornavlingene ved bruk av værdata - Sluttrapport 

   Korsæth, Audun; Rafoss, Trond (Bioforsk rapport;4(17) 2009, Research report, 2009-02)
   Tidlige og presise prognoser over norsk kornproduksjon er viktig for en god og effektiv regulering av kornmarkedet. Målet med dette prosjektet har vært å utvikle en ny og objektiv metode for å lage tidlige (per 1. august) ...
  • Tilsynsprosjektet i Møre og Romsdal 2008 – sjukdom, med fokus på sjodogg, som årsak til lammetap i Møre og Romsdal 

   Grøva, Lise (Bioforsk rapport;4(53) 2009, Research report, 2009-04-18)
   Høye og stigende tapstall i Møre og Romsdal kan ikke forklares med rovdyrtap alene, og sjukdom som sjodogg (flåttbåren sjukdom), alveld og angrep av fluelarver antas å være viktige tapsårsaker i beitesesongen. Det ser ut ...
  • Tiltak mot fosfortap fra jordbruksarealer rundt vestre Vansjø 

   Bechmann, Marianne; Pengerud, Annelene; Øygarden, Lillian; Øgaard, Anne Falk; Syversen, Nina (Bioforsk rapport;1(177) 2006, Research report, 2007-01-31)
   Rapporten presenterer en oppdatert oversikt over kunnskapsstatus og eventuelle kunnskapsmangler vedrørende effekter av tiltak som er aktuelle på jordbruksarealer i nedbørfeltet til vestre Vansjø. Aktuelle tiltak i nedbørfeltet ...