• Ugrasmidler i potet 

   Skuterud, Rolf (Grønn kunnskap e;7(130) 2003, Research report, 2003)
   Handelspreparatene Fenix, Titus 25 DF og Agil 100 EC ble i 1996 godkjent mot ugras i potetåker. Disse preparatene virker mot ulike ugrasarter. Delvis supplerer de virkeområdet til tidligere godkjente preparat slik at flere ...
  • Vekstavslutning hos gras og anbefaling om frist om høsten for spredning av husdyrgjødsel på eng uten nedmolding 

   Bonesmo, Helge Sverre; Karlsen, Stein Rune; Bakken, Anne Kjersti; Høgda, Kjell Arild (Grønn kunnskap e;9(110) 2005, Research report, 2005)
   Årsvekst og vekstavslutting hos timotei samt minimum og maksimum N-opptak om høsten er beregna for fem år ved Holt i Troms, Kvithamar ved Trondheimsfjorden, Storsteigen i Østerdalen, Tomb i Østfold, og Øksnevad på Jæren. ...
  • Virussjukdommer i potet 

   Munthe, Tor (Grønn kunnskap e;7(131) 2003, Research report, 2003)
   Potet er sterkt utsatt for virussjukdommer. Det er særlig to grunner til dette: 1. Potet er mottakelig for flere ulike virus enn de fleste andre planteslag. 2. De fleste plantevirus sprer seg systemisk til alle deler ...
  • Volutella buxi 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101Ø) 2003, Research report, 2003)
   Soppen Volutella buxi er registrert som skadegjerar på buksbom i Rogaland. Toppskota på plantene vert lyse, sjølv om ein har gjødsla rikeleg. Seinare vert blada gule til bronsefarga. Skot kan dauda.
  • Årsrapport 2003 fra forskningsprosjektet ”Etablering av lauvskog” 

   Fløistad, Inger (Grønn kunnskap e;8(101) 2004, Research report, 2004)
   Prosjektet ”Etablering av lauvskog” skal gjennomføres innenfor tidsrammen 01.01.2002 –31.12.2005. Prosjektansvarlig er Torleiv Tho, leder ved Reiersøl og Lyngdal planteskoler AS. Faglig prosjektleder er Inger S. Fløistad, ...
  • Årsrapport 2004 fra forskningsprosjektet ”Etablering av lauvskog” 

   Fløistad, Inger (Grønn kunnskap e;8(128) 2004, Research report, 2004)
   Prosjektet ”Etablering av lauvskog” skal gjennomføres innenfor tidsrammen 01.01.2002 –31.12.2005. Prosjektansvarlig er Torleiv Tho, leder ved Reiersøl og Lyngdal planteskoler AS. Faglig prosjektleder er Inger S. Fløistad, ...
  • Årsrapport 2005 fra forskningsprosjektet ”Etablering av lauvskog” 

   Fløistad, Inger (Grønn kunnskap e;9(126) 2005, Research report, 2005)
   Prosjektet ”Etablering av lauvskog” har blitt gjennomført i perioden 01.01.2002 –31.12.2005. Prosjektansvarlig har vært Torleiv Tho, leder ved Reiersøl og Lyngdal planteskoler AS. Faglig prosjektleder er Inger S. Fløistad, ...