• Sluttrapport frå prosjektet ”Utrydding av eplebladgallmygg (Dasineura mali) i Ullensvang og Gvarv” 

   Jaastad, Gunnhild; Hesjedal, Kåre; Edland, Torgeir (Grønn kunnskap e;8(107) 2004, Research report, 2004)
   Vi må innsjå at vi har fått eit nytt skadedyr i Norge. Dette er eit skadedyr som er viktig for unge plantingar av eple, og eit skadedyr der det må setjast inn tiltak seint i sesongen i høve til andre skadedyr som er naturlege ...
  • Snegler som skadedyr på planter 

   Hofsvang, Trond (Grønn kunnskap e;7(123) 2003, Research report, 2003)
   Sneglene er viktige i nedbrytningsprosessen av plantemateriale i naturen. Noen ganske få arter kan opptre som skadedyr på planter i jord- og hagebruk. Områder med høy fuktighet, moderate temperaturer og milde vintre utgjør ...
  • Solsikke (Helianthus spp.). Erfaringer med produksjon av snittblomster på friland 

   Dragland, Steinar; Baardseth, Anna Ingberg; Bøhmer, Eli Dæhlin; Baardseth, Aksel (Planteforsk Grønn kunnskap e;9(109) 2005, Research report, 2005)
   I perioden 2002-2004 var det tre gardbrukere i Hamarregionen som sammen med Planteforsk Kise gjennomførte et brukerstyrt prosjekt om produksjon og salg av solsikke. Prosjektet fikk økonomisk støtte fra Statens nærings- og ...
  • Soppsjukdomen heggeflekk- eit litteraturoversyn 

   Børve, Jorunn (Grønn kunnskap e;8(129) 2004, Research report, 2004)
   Heggeflekk er den mest alvorlege soppsjukdomen på surkirsebær. Angrep kan føra til både omfattande avlingstap i året med infeksjon og i åra etter. Heggeflekk har liknande livvssyklus som epleskurv og difor potensiale til ...
  • Sortsvalg i artar av urter for produksjon av te og krydder 

   Børtnes, Gunnhild (Grønn kunnskap e;8(120C) 2004, Research report, 2004)
   Artikkelen er skrevet som bakgrunn for innlegg på Nordisk konferanse om produksjon, foredling og salg av urter, Hamar, 23.-24. aug. 2004
  • Sphaeropsis sapinea 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101Y) 2003, Research report, 2003)
   Sphaeropsis sp. vart funnen på ein einer (Juniperus communis) med fleire visne kvistar og daudt bar i planteskulen på NLH i 2001. Sphaeropsis er ein skadegjerar ein finn verda over. Soppen gir kreftsår og daude nåler og ...
  • Strasseria geniculata 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101Z) 2003, Research report, 2003)
   Strasseria geniculata vart funnen på ei furu med sterkt nålefall på området til NLH i 2001. Frå utlandet er det kjent at denne soppen kan vera problematisk på småplanter. På tømmerstokker er dette ein av fleire blåvedsoppar.
  • Survey of the pine wood nematode (PWN) Bursaphelenchus xylophilus in Norway 2002 

   Magnusson, Christer; Overgaard, H.; Nyeggen, Hans; Thunes, Karl H; Salinas, Solveig H.; Hammeraas, Bonsak (Grønn kunnskap e;8(104) 2004, Research report, 2004)
   In this survey of 2002, 600 samples were collected from 83 forest blocks in the counties Akershus, Buskerud, Oppland and Østfold. The sampling activity involved 16 municipallities situated mainly within the three zone sites ...
  • Survey of the pine wood nematode (PWN) Bursaphelenchus xylophilus in Norway 2003 

   Magnusson, Christer; Nyeggen, Hans; Thunes, Karl H; Salinas, Solveig H.; Hammeraas, Bonsak (Grønn kunnskap e;8(119) 2004, Research report, 2004)
   In this survey of 2003, 600 samples were collected from 96 forest blocks in the counties of Aust-Agder and Vest-Agder in southern Norway. The sampling activity involved 19 municipalities situated mainly within the two zone ...
  • Svovelkalk mot skurv - gammalt preparat med ny aktualitet 

   Stensvand, Arne; Meland, Jan; Røen, Dag (Grønn kunnskap e;7(125) 2012, Research report, 2003)
   Artikkelen skildrar situasjonen for godkjenning av svovelkalk (kalsiumpolysulfid) i Noreg og nokre andre europeiske land, korleis preparatet virkar, resultat frå norske forsøk og praktisk tilråding ved bruk av preparatet.
  • Søramerikansk minerflue - biologi og tiltak 

   Johansen, Nina S (Grønn kunnskap e;7(126) 2003, Research report, 2003)
   Det har vært utbrudd av søramerikansk minerflue (Liriomyza huidobrensis) i et veksthus og flere planteutsalg i Norge sommeren 2002. Minerflua har spredt seg til friland rundt veksthuset og utsalgsstedene, men er ikke påvist ...
  • The 8th International symposium on Plum and Prune. Breeding 

   Vangdal, Eivind (Grønn kunnskap e;8(112C) 2004, Research report, 2004)
  • The 8th International symposium on Plum and Prune. Plant protection and ecological production 

   Vangdal, Eivind (Grønn kunnskap e;8(112I) 2004, Research report, 2004)
  • The 8th International symposium on Plum and Prune. Propagation and growing techniques 

   Vangdal, Eivind (Grønn kunnskap e;8(112F) 2004, Research report, 2004)
  • The 8th International symposium on Plum and Prune. Sharka 

   Vangdal, Eivind (Grønn kunnskap e;8(112D) 2004, Research report, 2004)
  • Thekopsora areolata (lokkrust) 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101Æ) 2003, Research report, 2003)
   Lokkrust er fyrst og fremst ein sjukdom på konglar av gran, men kan også gi unormal vekst av nye skot. Konglane kan vera fulle av lett synlege sporehus og kongleskjella vil sprika. Angrepne toppar bøyer seg over mot den ...
  • Thysanophora penicillioides 

   Talgø, Venche; Stensvand, Arne (Grønn kunnskap e;7(101L) 2003, Research report, 2003)
   Soppen Thysanophora penicillioides fører etter alt å døma til sterkt nålefall på nordmannsedelgran. Denne soppen er også funnen på fleire andre edelgran- og granartar her i landet.
  • Torv til strø og talle i Nord-Norge 

   Uhlig, Christian; Fjelldal, Erling (Grønn kunnskap e;9(108) 2005, Research report, 2005)
   Strø og andre former for underlag i fjøs har stor betydning både for dyrenes helse, produkt-kvalitet, bondens arbeidsmiljø og ikke minst for bondens økonomi. I norsk husdyrbruk er det et økende behov for tallestrø med bra ...
  • Tospovirus - farlige virussjukdommer 

   Blystad, Dag-Ragnar (Grønn kunnskap e;7(127) 2003, Research report, 2003)
   To farlige skadegjørere i virusslekten tospovirus har gjort skade i norske veksthuskulturer de siste årene. Tomatbronsetoppvirus (tomato spotted wilt tospovirus) og Impatiens-nekroseflekkvirus (Impatiens necrotic spot ...
  • Tørråte i potet - biologi og bekjempelse 

   Hermansen, Arne; Nordskog, Berit (Grønn kunnskap e;7(129) 2003, Research report, 2003)
   Tørråtesoppen (Phytophthora infestans (Mont.) de Bary.) finnes i nesten alle områder av verden hvor det dyrkes poteter. Den har imidlertid størst skadeomfang i de tempererte klimasonene. I Norge er tørråte den viktigste ...